Fotografi: Gentofte Lokahistoriske arkiv

1900-tallet

Bernadotteskolen

1900-tallet, 2. verdenskrig, dk's lærerforening, internationale strømninger, skolepsykologi

Fotografiet viser Frkn. Schou og Trolles Højere Pigeskolen med elever foran ca. 1900. Skolen omfattede også en Frøbelsk børnehave samt uddannelse til børnehavelærerinde. Bygningerne rummer i dag Bernadotteskolen.

Bernadotteskolens oprettelse giver indtryk af de internationale strømninger i skoleverden i kølvandet på Anden verdenskrig. I 1947 tog den reformpædagogiske rektor Georg Julius Arvin initiativ til at etablere Bernadotteskolen – også kendt som ”den internationale skole” – og den blev indviet allerede to år efter i august 1949. En af de centrale idéer bag skolen var, at den skulle styres efter UNESCO’s uddannelsesmæssige idéer, hvor psykologiske tilgange til pædagogik og internationalisme stod centralt. Lige fra begyndelsen nød Arvins initiativ stor national og international opbakning. Undervisningsminister Mads R. Hartling, der var den danske UNESCO repræsentant, støttede bl.a. nedsættelsen af en komité til etablering af skolen i 1947 – en komité der også talte den britiske og amerikanske ambassade blandt sine støtter – og senere indtrådte Julius Bomholt i bestyrelsen.

Men selve idéen om at etablere Bernadotte-skolen stammede fra Mrs. Mary E.M. Stewart, der havde læst flere af Arvins mange artikler. Hun opsøgte støtte hos den britiske og amerikanske ambassade og Rockefeller-fonden. Den 19. august 1947 nedsattes så komitéen til skolens oprettelse af repræsentanter fra FN, Danmarks lærerhøjskole, de danske lærerforeninger og den amerikanske ambassade.

Historien om Bernadotte-skolens etablering er et tidsbillede på den stærke internationale orientering mod ikke mindst den angelsaksiske verden, der voksede frem efter den tyske besættelse. Og den er samtidig også udtryk for at den kolde krigs spil, der levendegjorde en bevidsthed om en konstant ekstern trussel samt oplevelse af at være fastlåst i et militært, teknologisk og økonomisk kapløb med den udråbte fjende i Øst.

Arvin fungerede som rektor for skolen indtil 1951, hvor han blev erstattet af skolepsykologen C.C. Kragh-Müller.