Fotografi: Brandt: Bibelsk Billedbog, 1861.

1800-tallet

Bibelhistorie

1800-tallet, grundtvigianisme, kristendom, undervisning

Kristendom blev tradtionelt indpodet i eleverne gennem udenadslære af den lille Katekismus og en række såkaldte læresætninger. De komplicerede religiøse udsagn blev indlært gennem den pædagogiske metode “katekisering”, dvs. faste og gentagne spørgsmål  fra lærer til elev, og svar, der var lært udenad til punkt og prikke.

Fra midten af 1800-tallet begyndte kristendomsundervisningen, bl.a. under indflydelse fra den grundtvig-koldske friskolebevægelse, at udvikle sig i mere personlig og fortællende retning, og her blev Bibelhistorie et væsentligt indslag. En spændende fortælling om Kain og Abel,  Noas ark eller Jesu liv kunne gribe børnenes interesse i langt større grad end udenadslærte og ofte svært forståelige kristne læresætninger.

Billedet viser en af de små bøger med bibelhistorier, der udkom i 1800-tallets anden halvdel:et billede fra Moses’ liv trykt i Bibelsk Billedbog med Fortællinger af C.J.Brandt, (sognepræst i Rønnebæk og Holme Olstrup) fra 1861.