Bogillustration: AU Library, Campus Emdrup (DPB)

ca. 1900

Et billede af skole

Barndom, Skolens rum, undervisning

Nok er der sket en modernisering, men skolens genstande og rammer er letgenkendelige gennem århundreder. På denne norske illustration fra ca. 1900, ses et udvalg af skolens genstande, som generationer har brugt og kan genkende.

Men også scenen i midten er noget, alle kan huske fra deres skoletid. Der er en som er ked af det; en der bliver holdt udenfor, men som måske om lidt vil blive trøstet. Billedet viser, at skolen ikke kun skabes af ting og rumlige rammer, men af interaktionen mellem mennesker. Mellem lærer og elev og mellem eleverne indbyrdes, og at disse relationer både kan gøre godt og gøre ondt.