Billede: Den gamle ABC, 1899.

1814-1930'erne

Fader Vor

1800-tallet, kristendom, skolens formål, tilsyn, visitats

Kristendom var skolens vigtigste fag i 1800-tallet og præster var lokale tilsynsførende og kontrollerede undervisningen ved såkaldte visitatsbesøg. Fader Vor var sammen med trosbekendelsen, de ti bud og den lille Katekismus, det stof som alle børn skulle lære.

I løbet af 1900-tallet mistede det religiøse aspekt styrke i skolen, og fra begyndelsen af 1930’erne var præster kun tilsynsførende i forhold til religionsundervisningen.