Fotografi: Det Kongelige Bibliotek

1816-1870

Friskolernes grundlægger: Christen Mikkelsen Kold

1800-tallet, friskole, grundtvigianisme, højskole, Lærer for Livet

Kold blev lærer på en lille skole, da han kun var 12 år gammel. I 1836 blev han uddannet fra Snedsted Seminarium, hvor han blev grebet af en kristen vækkelse. Året efter blev Kold indstillet til et lærerembede, men fik ikke jobbet, fordi han havde deltaget i vækkelsesbevægelsen.
De følgende år arbejdede han som huslærer, og påvirket af Grundtvigs tanker mente Kold, at hans elever ikke skulle lære den obligatoriske Lærebog i religion udenad. Kold forklarede sin pædagogik i avisen, men myndighederne pålagde ham at undervis efter Lærebogen.
Kold måtte nu hverken drive privatskole eller få et lærerembede. De følgende år var han tjener, bogbinder og igen huslærer. I 1849 dannede han en studiekreds i religion og historie for bondekarle, og med støtte fra grundtvigianske kredse byggede han et hus i Ryslinge.
Her åbnede han i 1851 landets første højskole. I 1852 udvidede han med en privat friskole ved Kerteminde og flyttede højskolen dertil. Ved Kolds død havde højskolen cirka 220 elever om året.

Christen Kold realiserede Grundtvigs pædagogiske tanker og gjorde dem kendte i den brede befolkning. Han grundlagde højskole- og friskolebevægelsen.

Læs mere om Lærer for Livet her.