Anskuelsestavle: AU Library, Campus Emdrup (DPB)

1880-1920

Holdning

1900-tallet, hygiejne, skoleborde, Skolens rum, sundhed, undervisning

En af de ting, der vakte bekymring hos 1800-tallets skolelæger og hygiejnikere, var elevernes holdning. De færreste skoler havde topmoderne inventar, og da elever i en klasse ofte var af forskellige alder og højde, kunne møbler ikke tilpasses børnenes størrelse, selvom man havde haft ressourcer til det.

Der blev skrevet og talt meget om, hvor vigtigt det var, at børn i skolen sad ved solide og gode borde, så deres kroppe ikke blev skæve af akavede siddestillinger. Nogle af skolebordenes kritikere sammenlignende de umage skolebænke med torturinstrumenter. I stedet for de tradtionelle lange bænke og almindelige langborde, anbefaledes pulte med sammenhængende bænk og skrånende bordplade. Pultene skulle helst kunne indstilles til elevens højde, men den slags møbler var avancerede og dyre, og vandt kun langsomt udbredelse og primært i byskolerne frem mod 1900.

Pultenes design blev også drøftet. Skulle der være så stor afstand mellem bænk og bordplade, at eleven kunne stå op hurtigt, og på den måde vise respekt, når læreren kom ind i lokalet? - eller skulle man istedet tilgodese den fysiske holdning, og lade bænken gå lidt ind under bordpladen, så eleven kunne sidde ret op, og ikke behøvede læne sig frem for at skrive og læse?

Problemet blev internationalt diskuteret i tidsskrifter og ved konferencer for læger og lærere. Og ved store udstillinger blev forskellige skolebordsmodeller demonstreret, sammenlignet og anmeldt. Billedet er en tysk anskuelsestavle, der viser, hvor forskelliget elever kan sidde ved den samme slags pult. Og på væggen i billedets klasselokale ses illustrationer af, hvor skæve rygge og ludende holdninger man kan få af ikke at overholde korrekte siddestillinger.