Fotografi: AU Library, Campus Emdrup (DPB)

1900-1920

Jesus i skolen

1900-tallet, anskuelsesundv., jul, kristendom, religion

Juleevangeliets fortælling om Jesu fødsel var ligesom andre Bibelhistorier kendt af samtlige skolebørn i Danmark, og folkeskolen og den kristne kirke var tæt sammenknyttede. Skolen vigtigste opgave havde frem til 1900-tallet været en kristen opdragelse og oplæring af børnene. Frem til 1933 havde kirken således tilsyn med og myndighed over skoleundervisningen, og præsterne var obligatoriske formænd for landsbyskolernes skolekommission.

I 1900-tallets begyndelse var kristendomsundervisning forkyndende og målet med undervisningen var “i kristelig Aand at udvikle Børnenes religiøse Sans”. Læreren skulle påvirke børnene med sin egen tro, og man debatterede, om man kunne være skolelærer, hvis man ikke var overbevist kristen.

Tavlen er tegnet af den danske kunstner Poul Steffensen (1866-1923) i 1918. Steffensens kunstværker var populære og udbredte som tryk, og han illustrerede mange børnebøger og blade.

Anskuelsestavlen indgår i en serie med 12 scener fra Jesu liv. Tavlen har fungeret som illustration til lærerens fortælling om Jesu fødsel og som udgangspunkt for samtale med børnene om juleevangeliet. Modsat ældre tavler er dette billede ikke fyldt med detaljer. Marias ansigt, hvide hovedklæde og barnets svøb er i fokus og danner kontrast til det sparsomme lys i stalden og til mændene, hvis ansigter er vendt mod barnet.