Fotografi: Det Kongelige Bibliotek

1800-tallet

De fire Specier

1800-tallet, regning

Regneundervisning blev et obligatorisk fag i 1806 i Danmark øst for Lillebælt og i 1814 vest for. Før den tid var det kun et mindretal af skoleeleverne, som lærte at regne, for regneundervisning kostede i modsætning til læsning og kristendom penge. Det samme gjorde skrivning i øvrigt. Der var flere drenge end piger, der fik lov at få regneundervisning, for drengene forventedes at vokse op til en mere udadvendt rolle end pigerne. De kunne derved lettere komme i situationer, hvor regning var nødvendig. Der var også flere børn i byerne end på landet, der fik regning. Dels var der flere penge mellem hænderne på folk i byerne, dels var behovet for regning mere udbredt i byernes erhverv, der omfattede håndværk og handel, end på landet, hvor hovedbeskæftigelsen var landbrug.

Regneundervisningen omfattede først og fremmest de fire grundlæggende regnearter: plus, minus, gange og dividere, først med hele tal, derefter med brøker. Regnearterne blev kaldt ”de fire specier”. Elever, der skulle lære at regne, måtte have en lille skifertavle og en griffel til regnestykkerne, og mange havde også en såkaldt cifferbog, hvor de skrev af efter en regnebog eller lærerens regnestyker. Elever, der nåede videre end de fire specier, kunne blive præsenteret for de såkaldte ”regula de tri”-stykker, der var mere problemorienterede og baseret på tekst som: 6 heste spiser på 4 uger 12 tønder havre, hvor meget kan da 200 heste fortære på 1 år?

I nogle skoler, særligt i byerne, omfattede regneundervisningen også geometri og handelsregning.

I 1814 fik de offentlige skoler i København to obligatoriske klasser og en frivillig 3. klasse. I 1. og 2. klasse skulle drenge og piger lære det samme, men i 3. klasse blev kønnene delt og undervisningen målrettet henholdsvis piger og drenge. Pigerne skulle nemlig ikke have geometri, bogholderi og astronomi, ligesom de generelt skulle lære mindre end drengene. Til gengæld skulle de særligt have undervisning i husholdningsrelateret regning, især hovedregning, som man havde god brug for, når man var på marked for at købe ind til husholdningen.

Billedet viser de fire specier i en regnebog fra 1804 af præsten Peder Kier. det stammer fra dansk Skolehsitorie bd. 2, s. 202.