Fotografi: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

1970'erne

Skolemælk

1900-tallet, skolemad, skolemælk, sundhed

Mælk har gennem skolens historie været opfattet som god, sund og nærende kost til børn. Da skolebespisning for fattige børn kom til i byskolerne på privat initiativ omkring 1900, indgik mælk næsten altid i måltidet. Mælk var også en selvskreven del af de ferieophold og sanatorieophold som underernærede, skrantende storbybørn blev sendt på op gennem 1900-tallet.

I begyndelsen af 1970’erne indledte mejerierne faste leverancer af skolemælk til lokale skoler, og den praksis er blevet udbredt så næsten alle skoler idag har mælkeordninger. De små kvarte liter mælk har været en fast del af mange børns skolehverdag og erindres af nogle med glæde og af andre med gru. Det sidste gjaldt især, når en fuld mækekarton blev glemt - eller gemt - i et varmt klasselokale i flere dage og en hørm af sur mælk bredte sig.

På billedet ser man elever fra Skovshoved Skole få mælk fra Jægersborg Alles Mejeri i et spisefrikvarter i 1979.