Fotografi: Lokalhistorisk Arkiv i Gentofte

1721-1921

Skolens fødselsdag

1900-tallet, rytterskole, skolefest, Skolens rum

Selvom hele skolen i 2014 fylder 200 år, så fejrer den enkelte skole også tradtitionelt sine runde fødselsdage.

På billedet ser man en del af fejringen af Skovshoved skoles 200 års fødselsdag i 1921. Scenen er fra gymnastiksalen på Skovshoved skole 3. november 1921. Egentlig var det ikke skolen selv, der var så gammel, men dens umiddelbare forgænger, Hvidøre skole, havde været en rytterskole opført i 1721. På væggen i salen ses et billede af skolen, og forrest også en model af Hvidøre rytterskole.

I starten af 1920’erne kunne mange skoler fejre jubilæum, idet der i 1720’erne på kongens initiativ blev bygget over 200 ens skolebygninger på kongens godser. De var inddelt i rytterdistrikter, og kaldtes derfor rytterskoler. Mange af 1800-tallets og 1900-tallets landsbyskoler havde rødder helt tilbage i disse skoler, og mange af skolebygningerne eksistererde stadig, så der kunne med god ret allerede i 1920’erne holdes 200 års fødselsdag rundt omkring i de nybyggede gymnastiksale.