1960

Den blå betænkning

1900-tallet, den blå betænkning, Folkeskolelov, skolens formål

I kølvandet på skoleloven fra 1958, der endeligt ligestillede byskoler og landsbyskoler og som afskaffede den eksamensmellemskole, der blev indført i 1903, blev der udarbejdet den såkaldte Blå Betænkning - Undervisningsvejledning for Folkeskolen, 1960.

Betænkningen, der består af to (blå) bind, blev til gennem et utal af møder, inddragelse af over hundrede af eksperter og signalerede en klar nytænkning af, hvad folkeskolen skulle lære eleverne - og at skolens opgave ikke kun var at lære eleverne noget, men også gøre dem til nogen; selvstændige velfungerende individer. Betænkningen rummer detaljebeskrivelser af hver enkelte fag, og omdefinerede bl.a. faget tegning til formning og sang til musik, og lagde derved ny vægt på barnets egen kreativitet og udfoldelse.

Den Blå Betænknings indledning rummer også denne definition af skolens formål:

“Det er skolens formål at dygtiggøre børnene til at gå ud i samfunds- og erhvervslivet, velegnede til at opfylde de krav, man med rimelighed kan stille, men først og fremmest er det skolens opgave at fremme alle muligheder for, at børnene kan vokse op som harmoniske, lykkelige og gode mennesker.”