Fotografi: Frederiksberg stadsarkiv

1930-1960

Skolepsykologisk kontor

1900-tallet, Frederiksberg, skolepsykologi, specialundervisning, sundhed

1930’ernes skolevæsen på Frederiksberg fungerede som laboratorium og katalysator for udviklingen af dansk skolepsykologi i almindelighed og intelligenstestning i særdeleshed. Frederiksberg var med oprettelsen af sit skolepsykologiske kontor i 1934 arnested for en ny og skelsættende praksis, der i de følgende år bredte sig til hele den danske folkeskole. I 1949 var der oprettet skolepsykologiske kontorer i Esbjerg, Aarhus, Odense, Horsens, Frederikshavn og Aalborg.

Fremvæksten af skolepsykologi og intelligenstestning som praksis i 1930’ernes Frederiksberg kan forklares med, at der fandtes en bred politisk opbakning til – og økonomiske muligheder for - at tage fat om skolevæsenets problemer med børn, der ikke kunne følge med i den almindelige undervisning og med såkaldte problembørn i klasseværelserne.

Det frederiksbergske skolevæsen blev et væksthus for dansk skolepsykologi, der syntes at tilbyde en retfærdig og videnskabelig opdeling af børnene baseret på intelligenstest. Intelligenstestning bekræftede samtidig skolevæsenets struktur med en opdeling af børn i normalklasser og værneklasser og de bekræftede dermed systemets grundlæggende opdelinger i afdelinger baseret på en forståelse af børnenes medfødte evner og begavelse. Indførelsen af skolepsykologi og intelligenstest kan forstås som en understøttelse og hjælpeteknologi, der bidrog til bevarelsen af skolevæsenets struktur og opbygning. Men samtidig bidrog intelligenstestningen også til bestemte børneforståelser, en særlig differentieringspraksis og social adskillelse.