Anskuelsestavle: AU Library, Campus Emdrup (DPB)

1925

Stenalder

1900-tallet, anskuelsesundv., arkæologi, historie, pædagogik

T. Sillasens serie af anskuelsestavler med motiver fra den danske oldtid er nogle af de mest kendte og udbredte af de danske anskuelsestavler. De seks billeder i serien udkom i 1925 og blev ledsaget af et teksthæfte om oldtidens historie.

Det var på ingen måde noget nyt, at skoleelever skulle høre om den danske oldtid, men op mod 1900-tallet havde undervisningen især taget udgangspunkt i fortællingerne om de nordiske guder og om de store vikingesagnkonger som Hroar og Helge og Kong Skjold, og historier om fordums kongesæder i Lejre og Jelling.

Viden om den allerældste oldtid var først begyndt at blive udforsket i begyndelsen af 1800-tallet, hvor den danske oldtidsforsker C.C.J. Thomsen opfandt begreberne stenalder, broncealder og jernalder, og hans efterfølger J.J.A. Worsaae påviste, at der havde været en oldtidshistorie, som kun kunne udforskes ud fra de arkælogiske fund, og som var langt ældre end de skriftlige kilder til nordens historie. Worsaae opdagede ved hjælp af udgravninger i køkkenmøddinger, at der havde været flere forskellige kulturer i stenalderen, og undersøgelser af den ældste jægerstenalder vakte stor interesse i dansk arkæologi, hvor der i moser og køkkenmøddinger var meget gode bevaringsforhold. Worsaae var iøvrigt for en kort bemærkning også Kultusminister - altså minister for kirke- og skolevæsen - i midten af 1870’erne.

Selvom undervisning i den allerældste historie ikke var påkrævet i skolerne, har mange børn kendt til især fund som stenøkser, der fremkom ved landbrugsarbejde på marken, og mange lærere samlede på oldtidsgenstande og havde små samlinger, der blev brugt til undervisning af eleverne.

Anskuelsetavlen er et eksempel på, at tavler til skolebrug tog direkte udgangspunkt i samtidens moderne videnskabelige indsigter, og at så meget som muligt blev tegnet ind på den samme tavle. Her ses både fremstilling af kanoer, hjemvendte jægere, fiskeri, flintehugning og madlavning. Tavlens genstande og klædedragter bygger nøjagtig på datidens viden og fund. Samtidig afspejler tavlerne helt tydeligt også deres samtids idealer om familieliv og arbejdsfordeling. Mænd jager, kvinder laver mad, små børn leger, og store drenge øver sig i at blive dygtige skytter - og alle er renvaskede og helt lyse i huden.