Fotografi: Fotografi: Stupid studio/Skole200

1900-tallet

Svagsyn

1900-tallet, hygiejne, Skolens rum, specialundervisning, sundhed

I begyndelsen af 1800-tallet oprettedes Blindeinstituttet, der i 1850’erne blev overtaget af staten og drevet som en kostskole for blinde skoleelever fra hele landet. På skolen lærte eleverne, udover de almindelige skolefag, også et håndværk eller praktiske færdigheder, der kunne hjælpe dem til at forsørge sig selv efter skolen.

I Danmark fik man efter udenlandsk forbillede i 1922 desuden skoler for børn, der ikke var blinde, men svagtsynede, bl.a. kostskolen Svagssynsskolen på Refsnæs og en Svaggssynsskole i Rosenvænget på Østerbro i København. Børnene blev jævnligt synstestet og undervisningen var tilrettelagt, så deres øjne dels blev skånet, dels så de bedst muligt kunne bruge dem. Lyset skulle være godt, bogstaverne store og trykt klart sort på hvidt, tæt på kunne børnene bruge lup, men fjernthængende landkort var bandlyst og mere individuelle undervisningsmetoder blev benyttet udover den almindelige klasseundervisning.