Reklame: Katalog fra Danmarks Lærerforening, august 1879

1800-tallet

Svømning

1800-tallet, hygiejne, idræt, nachtegall, svømning

Svømning havde fra starten af 1800-tallet været en del af drengenes gymnastikundervisning i skoler, der havde faciliteterne til at eleverne kunne komme i vandet. Det gjaldt når skolen lå tæt ved hav, badeanstalt eller egnede søer. Udover at lære at svømme, var det også et formål med svømningen, at børnene blev vasket. Krav om, at elever skulle deltage i badning, frembød dog ofte modstand fra børn og forældre; vandet var koldt, dybt og farligt. der blev normalt brugt sikkerhedsudstyr som korkbælter, og lærerne havde lange stænger, som de kunne fiske uheldige elever op med.

Københavns Kommune oprettede i 1850 en badeanstalt for byens skolepiger, og kystbyer i provinsen havde ofte offentlige badeanstalter, som skolerne kunne benytte. Hvis der ikke var mulighed for at komme i vandet, kunne svømningens mysterier læres ved hjælp af tørsvømningsapparater som dette, der blev reklameret for i kataloget for Danmarks Lærerforenings 2. almindelige Udstilling af Skolemateriel og Skolearbejder i august 1879. Apparatet har dog næppe været særlig udbredt, og slet ikke i de almindelige almueskoler.