Inger la Cour

På seminariet havde vi 38 timers undervisning om ugen plus opgaver til hver eneste dag. Jeg fatter ikke, hvordan de unge i dag kan nøjes med tre dages undervisning. Det faglige fundament er vigtigt, og det er nødvendigt med en solid almenviden, siger Inger la Cour.

Læs interviewet