Foto: Gentofte Lokalhistoriske Arkiv

Festsymposium: Glemmebog og huskekage – skolen i erindringen

Af Signe Dahl

I år markeres 200-års jubilæet for indførelsen af undervisningspligt i Danmark. Jubilæet Skole i 200 år rummer en lang række landsdækkende og lokale aktiviteter der markerer og formidler skolens udvikling og betydning – både for samfund og for det enkelte barn.
Festsymposiet Glemmebog og huskekage sætter fokus på erindringer om skolegang, barndom og lærerliv – på godt og ondt. Programmet består dels af tre videnskabelige oplæg om forskning i selvbiografier, barndomserindringer og skoleminder, dels af afsløring af vinderen af konkurrencen og erindringsindsamlingen ”Lærer for Livet”.
Symposiet indledes af undervisningsminister Christine Antorini og afrundes af kulturminister Marianne Jelved.

Symposiet afholdes 31. oktober 2014 i Festsalen på DPU, AU, Emdrup. Kl. 13-17.

Lokale A 220
Tuborgvej 164
2400 København NV

Deltagelse gratis.
Tilmelding nødvendig via AUs webshop her.

Hent en invitation til arrangementet her - invitationen må meget gerne deles.

Der er deadline for tilmelding d. 24. oktober.

Arrangementet afsluttes med en reception. I pauser og under reception vil der på storskærm vises billeder fra den digitaliserede samling af anskuelsestavler på AU Library, Campus Emdrup (DPB).

 

Talere:

Symposiet indledes af Undervisningsministre Christine Antorini, og afrundes af Kulturminister Marianne Jelved.

Jane Humphries, Professor of Economic History and Fellow of All Souls College University of Oxford

Lisa Rosén Rasmussen, pd.h. Adjunkt, Institut for Pædagogik, Københavns Universitet

Dorthe Berntsen, Professor, Center on Autobiographical Memory Research, Department of Psychology and Behavioural Sciences, Aarhus Universitet

Ordstyrer : projektleder, ph.d. Anne Katrine Gjerløff, Skole I 200 år

 

Symposiet er en tværvidenskabelig og festlig markering af jubilæet skole i 200 år og organiseres af Sekretariatet for Skole i 200 år og AU Library Campus Emdrup (DPB)

Læs mere om Lærer for Livet erindringsindsamlingen her.