Glemmebog og huskekage – skolen og barndommen i erindringen

Af Majken Astrup

Hvad husker vi tydeligst og hvordan? Hvad betyder erindringer og hvordan lagrer de sig i os? På festsymposiet Glemmebog og Huskekage, den 31. oktober, fortæller tre forskere om skolegang, barndom og lærerliv i erindringen. Arrangementet indledes af undervisningsminister Christine Antorini og afsluttes af kulturminister Marianne Jelved, der kårer vinderne af lærererindringskonkurrencen Lærer for Livet.

Erindringsevnen er lige så fundamental for vores eksistens som vores fysiske sanser og kan næsten betragtes som en sans for fortiden.

Således skriver Dorthe Berntsen i sin bog ’Erindring’. Hun er professor på Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, forsker i hvordan vi husker og er én af oplægsholderne på festsymposiet Glemmebog og huskekage, der finder sted fredag d. 31. oktober på DPU i Emdrup. Et symposium, der både sætter fokus på hvad vi erindrer og hvorfor, men også kårer vinderne af Lærer for Livet erindringskonkurrencen, som har kørt igennem foråret og frem til starten af september. Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig her.

Husker du din skoletid?

Glemmebog og huskekage sætter fokus på erindringer om skolegang, barndom og lærerliv – på godt og ondt. Arrangementet indledes af undervisningsminister Christine Antorini, der er formand for skolejubilæets styregruppe. Professor i økonomisk historie, Jane Humphries, fra Oxford Universitet, skal fortælle om sin forskning indenfor barndom og børnearbejde under den industrielle revolution i England. Adjunkt Lisa Rosén Rasmussen fra Institut for Pædagogik på Københavns Universitet skal fortælle om skoleminder imens professor Dorthe Berntsen tager fat på den bredere fortælling om hvad vi erindrer og hvorfor. Vi husker nemlig meget forskelligt og den menneskelige hukommelse er en meget kompleks størrelse, hvor både sanser, følelser, oplevelser og sprog spiller væsentlige roller.

Kåring af årets lærererindring

I anden halvdel af arrangementet afslører kulturminister Marianne Jelved vinderne af lærererindringskonkurrencen Lærer for Livet.  Frem til 1. september har forhenværende og nuværende lærere fra hele landet indsendt deres erindringer til en række lokalarkiver, som derefter har udvalgt de bedste til videre bedømmelse af en Skole200 jury. Efter kåringen er der reception, som alle er velkomne til at deltage i. Her vil det også være muligt at bese Lærer for Livet udstillingen om lærerskikkelser igennem 200 år og lytte til tonerne fra skolens musik igennem tiderne, når en violinist og cellist fra det Kongelige Musikkonservatorium spiller op til erindringer.

Glemmebog og huskekage er arrangeret af Skole i 200 år og AU Library, Campus Emdrup, Aarhus Universitet.

Pressen er velkommen under hele arrangementet. For uddybende informationer, kontakt kommunikationsansvarlig Majken Astrup, [email protected], 21 42 04 17.

 

Fakta om Lærer for Livet

Lærer for Livet er et treleddet formidlingsprojekt, der i anledning af skolejubilæet i 2014 skal sætte fokus på lærernes skiftende roller og centrale betydning for skolens udvikling. De tre indbyrdes sammenhængende projekter er en indsamling af lærererindringer, en vandreudstilling om 200 års lærerskikkelser og en serie filmede lærerinterviews.

Lærer for Livet er støttet af Lærerstandens Brandforsikring.

 

Tilmelding kan ske via AUs webshop her

Symposiet afholdes i Festsalen på DPU, AU, Emdrup. Kl. 13-17.

Lokale A 220 Tuborgvej 164 2400 København NV