Hvorfor deltage i Lærer for Livet?

Som en del af Lærer for Livet-projektet opfordres alle landets lærere til at skrive deres erindringer og indlevere dem til et arkiv. Den bedste lærererindring udvælges og præmieres i efteråret 2014.

Med indsamlingen af lærererindringer vil skole200 bidrage til, at historier, beretninger og minder om lærernes rolle og betydning bliver bevaret. Ønsket er, at så mange arkiver som muligt har lyst til at deltage i  Lærer for Livets erindringsindsamling. Arkivar Peter Schønning fra Københavns Stadsarkiv uddyber her, hvorfor Stadsarkivet har valgt at deltage i indsamlingen.

- Hvorfor er jeres arkiv med i Lærer for livets erindringsindsamling?

”Vi synes, det er et super initiativ og håber, at mange københavnske lærere vil være med. Vi vil også prøve at få københavnere til at berette om deres skoletid.  Stadsarkivet har fra tidligere indsamlinger over 3.000 københavnererindringer, og dem opfatter vi som ”arkivguld”. De personlige oplevelser er interessante  og supplerer de traditionelle arkiver, vi har som et offentligt arkiv.”

- Hvorfor er lærererindringer overhovedet interessante?
”Læreren spiller en central rolle i den erfaring og oplevelse, som vi tager med fra vores skolegang.  Derfor er det også interessant med lærererindringer.  Jeg håber, at lærerne vil fortælle, hvordan de har oplevet deres arbejde; f.eks. forholdet mellem lærer-elev, lærerne indbyrdes og kontakten mellem lærere og forældre. ”

- Hvorfor indsamle og ikke bare kigge i arkiverne?
”Vi har nogle lærererindringer i vores arkiv fra tidligere kampagner. Men vi vil mangler helt beretninger skrevet af lærere, som fortæller om de seneste 50-60 år. Den konkurrence, som ”Skole i 200 år”, sætter i gang er en god anledning til at samle ind.  Jeg håber, så mange lærere som muligt vil være med og give en vigtig kulturarv videre.”

Både hvis du er lærer og gerne vil skrive dine erindringer, og hvis du repræsenterer et arkiv, der gerne vil deltage i indsamlingen, så er der mere information og kontaktoplysninger på www.skole200.dk/lfl