Foto fra Odense Stadsarkiv

Skriv dig ind i historien!

I anledning af undervisningspligtens 200-års jubilæum er der iværksat en landsdækkende indsamling af lærererindringer. Den skal være med til at sikre fremtidige forskeres muligheder for at forstå lærerliv og lærerroller i de sidste 60-70 år. Indsamlingen henvender sig til alle undervisere i grundskolen: lærere, børnehaveklasseledere og skoleledere!

Hvad har været det mest markante ved din tid som lærer? Hvordan fungerer dagligdagen med eleverne og hvordan har den udviklet sig siden du startede? I forbindelse med skolejubilæet bliver der for øjeblikket indsamlet lærererindringer over hele landet. Både fra pensionerede og nuværende lærere, pædagoger og skoleledere. Det sker i et stort samarbejde med en række lokalarkiver over hele landet. Projektleder på Sekretariatet for Skole i 200 år, Anne Katrine Gjerløff, fortæller at de mange indsamlede erindringer er guld værd for fremtidens skoleforskere.

Vi har masser af officielle dokumenter om reguleringer, lovændringer og skolereformer, men langt færre historier fra lærerne selv og fra lærerværelset. Masser af elever har beskrevet deres egen skolegang, men vi mangler hverdagsfortællingerne set fra katederet.”

Hun uddyber, at man selv bestemmer, hvad der skal stå i erindringerne. Der er ikke lavet et fast skema, men på skolejubilæets hjemmeside kan man downloade en vejledning med forslag til emner, man kan tage udgangspunkt i. Alternativt kan man gå ned til sit nærmeste lokalarkiv og få en snak med dem om hvad der kunne være interessant at få med i erindringerne. Få inspiration og vejledning til dine erindringer her.

Erindringer er et vidt begreb. Om du skriver to eller 50 sider er ikke det vigtigste. Det handler om at udvælge sig et eller flere emner, nogle eksempler og periodenedslag, som man selv husker godt og synes havde betydning. Fortæl om din tid på seminariet, om en enkelt dag på arbejdet, om elever, kolleger eller forældre. Skriv både om de markante oplevelser og hverdagen. Alt kan bruges.

Når erindringen er skrevet kan man sende den til et af de arkiver, som er med i indsamlingen. Se listen over de medvirkende arkiver her. Den 31. oktober kåres den bedste lærererindring af en jury, som er nedsat af Sekretariatet for skole i 200 år.

Lærerroller og lærerliv

Skolejubilæet er et resultat af at Kong Frederik den 6. i 1814 underskrev en række skolelove der gav alle børn ret og pligt til at modtage undervisning i syv år. Med de nye skolelove blev der stillet øgede krav til lærernes uddannelse og indholdet af deres undervisning. Der kom nye fag, krav om bedre skolebygninger og bedre forhold for både elever og underviser. Lærerne fik nye rettigheder og med tiden mere respekt fra lokalsamfundet. Anne Katrine Gjerløff forklarer at Lærerens rolle og forhold til både eleverne og det omgivende samfund har ændret sig markant over de sidste 200 år.

Fra at være en blandet flok med vidt forskellig baggrund og uddannelse (eller mangel på samme) før 1814, blev de en langt mere bevidst og respekteret faggruppe. At lærerne har en markant plads i skolejubilæet kan derfor ikke overraske. De er livsnødvendige for uddannelsen af nye samfundsborgere og har altid haft en stor indflydelse på skolens udvikling.

Anne Katrine Gjerløff håber derfor at indsamlingen vil blive et tilløbsstykke. Især fordi hun selv har forsket i dansk skolehistorie i de sidste år. Foruden at være projektleder på Skole i 200 år er hun medforfatter på bind 3 og 4 om Dansk Skolehistorie, der udkommer i år.

Vi har virkelig brug for flere erindringer fra skolens undervisere. Det er ligegyldigt om beskrivelserne omhandler tiden for 50 år siden eller om det foregik i går. Jeg har i mit arbejde med Dansk Skolehistorie læst de mest fantastiske erindringer fra lærere i 1800-tallet. Uden dem havde vi aldrig kunnet skrive så jordnær og konkret en skolehistorie, som vi har gjort. Hele anden halvdel af 1900-tallet og frem til i dag er dårligt belyst af de personlige erindringer og vi vil så gerne have lærernes side af historien med.”

Fakta om Lærer for Livet

Projektet består af en vandreudstilling om markante lærere igennem de sidste 200 år, en række videointerview med nulevende lærere og en landsdækkende indsamling af erindringer fra lærere, pædagoger og skoleledere. Udstillingen kan ses på skiftende kulturinstitutioner og læreruddannelser igennem hele 2014. Følg med i aktivitetskalenderen. Videointerviewene er foretaget af journalist Thorkild Thejsen i et samarbejde med DK4 og kan ses her.