Vinderne af erindringskonkurrencen Lærer for Livet kåret

Fredag d. 31. oktober 2014 blev vinderne af Lærer for Livet erindringskonkurrencen udnævnt af kulturminister Marianne Jelved ved festsymposiet Glemmebog og Huskekage – skolen i erindringen, på Aarhus Universitet i Emdrup.

1. præmien gik til Ute Johanna Schmidt, der bla. beskriver de røde tråde i sin lærergerning således:

“Frederik d.VIs tanke om oplysning, var et udtryk for respekt for folket. Respekt er på samme måde det centrale tema i lærer-elev forholdet. Det er anerkendelsen af og respekten for det andets menneskes ret til oplysning der er og bør være drivkraften for en lærer og det har været temaet i min lærergerning.”

2. præmien gik til Ole Gade Lorentzen, der i citatet nedenfor beskriver snakken på lærerværelset i slutningen af 1960’erne:

“Det var en god blanding af hyggesnak og pædagogiske drøftelser på lærerværelset. Al den snak udmøntede sig i løbet af efteråret til en ide om at købe en ødegård i Sverige og indrette den som lejrskole, så alle klasser kunne komme på tur hvert eneste år. Og hvordan køber man sådan en stor bygning? Jo, hver lærer skød 500 kr. i en fond og det var nok.”

3. præmien gik til Jørn Nielsen, der fortæller om computerens indmarch på skolen:

“På et tidspunkt kom computeren ind i skolen, og, man må sige, ganske langsomt. Først delte Østerild, Hillerslev, Nors og Sennels om én computer. Den skulle startes med en stor papdiskette, den havde et regneprogram på en anden papdiskette, det handlede om saftevand, og der var en papdiskette med et skriveprogram. Når skolen havde muntret sig i fjorten dage, skulle computeren afleveres til næste skole, og så så man den ikke igen før seks uger senere.”

De 3 vindererindringer kan læses her:

1. præmie: Ute Johanna Schmidt, Gørløse. Erindring nomineret af Københavns Stadsarkiv

2. præmie: Ole Gade Lorentzen, København, erindring nomineret af Københavns Stadsarkiv.

3. præmie: Jørn Nielsen, erindring nomineret af Thisted Arkiv.