3. oktober 2014 Af Mette Thygesen

Danmarks nye skolesang er nu offentliggjort

Siden skolestart har Spil Dansk og DR P4 inviteret skoleklasser fra hele landet (0.-10.klasse) til at skrive teksten til Danmarks nye skolesang 2014. 200 elever har sendt deres bud ind og Søren Rasted har nu produceret sangen færdig, så alle landets skoler - og alle andre danskerne - vil kunne høre Danmarks nye skolesang. 

Skolesang gennem tiden

I år fejrer vi, at det er 200 år siden, at Danmark i 1814 fik en række skolelove, der fastslog undervisningspligt for alle danske børn. Sangen havde også en særlig plads i disse skolelove. Blandt andet står der:

… Der skal i Skolerne undervises i Religion, Skrivning og Regning, samt Læsning; ogsåå bør Skolelærerne vielede Børnene til ordentlig Sang. (4. Capitel, §23).

Derfor var det ifølge Spil Dansk helt oplagt at knytte årets skolesang til jubilæet. Et krav til sangen var at sangteksten var velegnet til fællessang. Dette er bl.a. fordi sangen kan synges til UGE200-temaugens ”visionernes dag”, torsdag i uge 41. Sangen er blevet produceret som en del af undervisningen i mange forskellige fag: Dansk, historie, samfundsfag, religion og naturligvis som en del af musikundervisningen. Sangen skal berøre emner såsom: Hvordan er det at være barn og ung i Danmark i 2014? Hvad er det helt særlige ved vores land og vores samfund? Hvad tænker I om fremtiden, og hvordan drømmer I om, at Danmark skal være, når I er blevet voksne? Hvad binder os sammen i Danmark? Hvad ville I mon sige til Danmark, hvis Danmark var en person?

Fællessang i UGE200

Torsdag den 9. oktober vil hundredvis af skoleelever synge sangen når landets skoler holder temauge og i forbindelse med visionernes dag. Her opfordres alle skoler til at lære sangen denne dag, og at de synger den frem mod Spil Dansk Dagen. På Spil Dansk hjemmeside vil der fra den 6. oktober være lydfiler af den færdige skrevne sang, noder, og den færdige sangtekst. Skoler kan jo også vælge at synge sangen på med en sangtekst, som en af klasserne har lavet.

En række kendte musikere og sangskrivere har  - sammen med Søren Rasted – fundet frem til de bedste sangtekster. Derefter har dette dommerpanel selv sammensat den endelige sangtekst, som på den måde er lavet af flere skoleklasser. Klasserne på følgende skoler har fået deres bidrag med i sangen:Ingstrup Trivselsskole i Løkken (4.+5.), UCS10  i Skanderborg (10.), Sdr. Jernløse Lilleskole (5.), Sorø Privatskole (2.+4.), Nr. Lyndelse Friskole (8.), Tandslet Friskole (7.-9.), Nysted Skole (5.) og Bjedstrup Skole (4.)

Sangens omkvæd lyder sådan:

”Her er grøden rød og fløden hvid

i Danmark

Broer danner fællesskab

Fra ø til ø

Ingen her skal snuble

Ingen her må falde

Kom og læg din farve i et fælles maleri”

Hør hele den færdige sang og find lydfiler, noder og sangtekst til sangen her