18. december 2014

Ingen skole uden bibliotek

Skolebiblioteket er i dag en naturlig del af hverdagen på landets skoler. Men sådan har det ikke altid været.  Ligesom alt andet, er det blevet formet af fortiden, og den fortælling kan nu læses i en ny bog om skolebibliotekets historie, der udgives i forbindelse med 200 års jubilæet for undervisningspligten.   

Skolebiblioteket har gennem tiden udviklet, formet og forandret sig og er i dag en uundværlig del af elevernes skoleliv og hverdag.  I forbindelse med fejringen af 200 års jubilæet for undervisningspligten udgiver Kommunernes Skolebiblioteksforening derfor bogen ”Fra bogsamling til pædagogisk læringscenter – Skolebiblioteket gennem 200 år”, der sætter skolebiblioteket under historisk lup.

Et sted at opbevare bøgerne
Bogen fortæller, hvordan skolebiblioteket havde sin spæde start som bogsamling – et depot, hvor bibliotekarens primære rolle var at holde styr på, hvem der lånte hvad fra boghylderne.

I dag er virkeligheden en helt anden. Lys, luft og plads til at lære er rykket ind. Bøger suppleres med computere, tablets og internet, og den 25. juni 2014 endte skolebibliotekernes historie da Lov om folkeskolen §19 blev vedtaget. Nu hedder det pædagogisk læringscenter, og det vil i fremtiden give nye udfordringer og arbejdsopgaver til det tidligere skolebibliotek:

”Læringscentrene skal kendes på deres udsyn og indsigt: Deres ansatte i læringscentrene må have indgående kendskab til nye digitale læremidler og vide, hvordan de fungerer i praksis. Læringscentrene skal holde sig orienteret om, hvad der findes af skolerelevante tilbud i den nære og fjerne omverden og dermed være med til at virkeliggøre ”den åbne skole””, skriver undervisningsminister Christine Antorini.

Hvordan skolebiblioteket er gået fra bogsamling til læringscenter, kan man læse meget mere om i bogen, der udkom den 16. december i forbindelse med Kommunernes Skolebiblioteksforenings 81 års fødselsdag. Den kan købes på Danmarks Biblioteksforenings hjemmeside, www.db.dk, hvor den koster 30 kr. for medlemmer og 149 kr. plus moms for ikke medlemmer.