7. november 2014

Bogudgivelse: Da Skolen blev sin egen

Fredag den 7. november udkommer Da skolen blev sin egen 1920-1970, som er det fjerde bind af det kulturhistoriske værk i fem bind om Dansk skolehistorie. Hverdag, vilkår og visioner gennem 500 år.

Skolen blev sin egen i tiden 1920 til 1970 – og barnet kom i centrum. Det århundredlange bånd til kirken blev brudt, og præsterne var ikke længere fødte formænd for skolekommissionerne. Skolen fik sine egne eksperter, der fastlagde undervisningen i krydsfeltet mellem pædagogik og psykologi. Det farvede både hverdagen og lovgivningen, at uddannelse efterhånden blev set som vejen frem mod vækst og velfærd. Fysisk straf blev bandlyst og udenadslære sat i skammekrogen, i stedet blev lærernes faglige identitet styrket, læreruddannelsen forbedret, og forældrene kom på banen. Den nye, børnevenlige skole gav plads til krop og sundhed med lejrskoler, skolelæger og -tandlæger – og et nyt dannelses- og læringsideal, hvor flere og flere fik en mellemskole- eller realeksamen eller gik i de frivillige 8., 9. og 10. klasser. Folkeskolen dominerede skolelandskabet og var stærk, da ungdomsoprøret sidst i perioden satte kulør på skolen med socialistiske lilleskoler og krav om samfundsrelevant undervisning, medbestemmelse og ændredre undervisnings- og omgangsformer.

 Dansk skolehistorie er rigt illustreret, med mere end 250 billeder pr. bind, hvoraf mange aldrig tidligere har været vist. De fem bind er skrevet af 12 forfattere og redigeret af lektor, dr.phil. Charlotte Appel og professor MSO, dr.phil. Ning de Coninck-Smith. Projektet er finansieret af Carlsbergfondet i samarbejde med Institut for Uddannelse og Pædagogik ved Aarhus Universitet.

Mød forfatterne på Bogforum i Bellacentret lørdag d. 8. november kl. 11.