Om skole 200

Læs mere her om organisationen af Skole i 200 år

Historisk baggrund for jubilæet

I 1814 underskrev Kong Frederik d. 6. en række skolelove, der fastslog undervisningspligt for alle danske børn.

Det centrale i skoleanordningerne er koblingen mellem ret og pligt: Pligt til at blive undervist og ret til at modtage undervisning. Selvom selve skolesystemet har været præget af stor forskellighed, har skolegang således i en eller anden form været en fælles erfaring for stort set alle børn i Danmark siden 1814.

200-års jubilæet er en markering af begyndelsen på og udviklingen af en central samfundsinstitution. Men det er også en fejring af, at alle børn skal have en grundlæggende skoleuddannelse - og  en mulighed for at skabe debat og opmærksomhed om, hvorfor skolen i dag er, som den er.

Jubilæets organisation

Skole i 200 år organiseres af et jubilæumssekretariat, der er nedsat og finansieret af AU Library, Campus Emdrup (DPB), Aarhus Universitet og Undervisningsministeriet.

Bag sekretariatet står jubilæets styregruppe og repræsentantskab.

Sekretariatet udvikler, formidler, fundraiser og koordinerer en række centrale jubilæumsmarkeringer i tæt samarbejde med offentlige og private samarbejdspartnere.

Liste over repræsentantskabets medlemmer

Styregruppen for Skole i 200 år

Undervisningsminister Christine Antorini (formand)
Professor Jørn Lund
Tidligere undervisningsminister Bertel Haarder, MF Venstre
Formand for DLF, Anders Bondo Christensen
Rektor Stefan Hermann, Professionshøjskolen Metropol
Direktør i Golden Days, Ulla Birk Tofte
Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune
Skoleleder Kari Jørgensen, Helsingør Skole
Formand for Danske Skoleelever, Miranda Wernay Dagsson
Professor mso Ning de Coninck-Smith

Jubilæets protektor

Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary er protektor for jubilæet Skole i 200 år.

I forbindelse med tiltrædelsen som protektor udtalte Kronprinsessen:

”For mig har skolen en helt særlig status. Det er her, vi knytter de første venskaber, vi lærer at læse og vi tilegner os faglig viden og kundskaber, så vi kan forfølge vores drømme senere i livet. Det er også i skolen, at børnene kan udvikle en stærk fællesskabsfølelse og blive dygtigere til at samarbejde. Med skolen åbner der sig en verden af muligheder. Jeg glæder mig til at deltage i festlighederne og møde en masse engagerede og kreative børn og voksne, når vi fejrer skolens 200 år.”