Langet Skole, Frilandsmuseet i Maribo

Når kræfter forenes

Af Anne Elmer, kultur- og naturvejleder, Museum Lolland-Falster

I uge 41 vil Reventlow-Museet Pederstrup på Vestlolland blive fyldt med elever, der fejrer skolens 200 års jubilæum. Det sker, når det store jubilæumsarrangement Skoletour 200 løber af stablen.

Kulturinstitutioner i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner har gennem de sidste tre år samarbejdet i foreningen Kulturtjenesten, der har til formål at give alle børn og unge videst mulig adgang til kulturlivet i landsdelen.

I foråret gik ti af disse institutioner sammen om at skabe en fælles markering af 200-året for skolelovene af 1814. Det skulle ske med et festfyrværkeri af workshops på C.D.F. Reventlows herregård, Pederstrup, som nu er en del af Museum Lolland-Falster.

Pederstrup rummer ud over selve hovedbygningen også et stort ridehus og en flot park. Der er altså rigelig med plads til at boltre sig. Det eneste problem er, at Pederstrup ligger på Vestlolland og altså i yderkanten af det område, som de deltagende skoler ville komme fra. Og som alle ved, er skolernes midler til transport ikke store. Men det blev løst ved et tilskud til transport fra skolesektorerne i Lolland og Guldborgsund kommuner, så alle deltagende klasser vil kunne transporteres gratis.

I juni gik en invitation ud til alle skoler i de tre kommuner, og i bedste ”Køb Bruce Springsteenbillet”-stil, blev der åbnet for tilmelding i seks dage fra 1. – 6. august. Det var muligt for 32 klasser at deltage, og man kom med efter først til mølle-princippet. Og da der var tilmeldinger fra mere end 50 klasser, måtte vi desværre skuffe nogen.

De ti kulturinstitutioner, der står bag Skoletour 200, har alle udarbejdet undervisningsmateriale til både forberedelse og efterbehandling af de enkelte workshops, og dette materiale og hele vores planlægning fik vi feedback på fra de deltagende lærere ved et introduktionsmøde først i september. Efterfølgende er materialet blevet tilrettet, og efter selve festugen i uge 41 vil de enkelte workshops blive udbudt som aktivitetstilbud fra kulturinstitutionerne gennem Kulturtjenesten.

Og hvad byder vi så på? Gøglere, små billedkunstnere, lancier, et muntert køkken, middelalderriddere, litterær skattejagt, kristendomsundervisningens historie, gamle lege og ikke mindre end to koncerter.

Alle workshops tager udgangspunkt i begrebet ”læring” og de ti kulturinstitutioner har lagt hver deres vinkel på begrebet.

Guldborgsund- og Lollandbibliotekerne er gået sammen om en litterær skattejagt i parken, hvor gevinsten er en god historie med en super historiefortæller.

Det lokale egnsteater, Masken, har engageret 20 studerende fra AFUK, Akademiet for utæmmet Kreativitet, som i et stort cirkustelt vil lære eleverne at gøgle.

Middelaldercentret stiller med riddere, der giver eleverne en lektion i krigskunst.

Folkekirkens Skoletjenesten Sylf, - Sydsjælland, Lolland-Falster tager eleverne på en vandring gennem200 års kristendomsundervisning.

Museum Lolland-Falster fortæller om C.D.F. Reventlows arbejde i skolekomissionen og med sine egne skoler og inviterer eleverne til at deltage i den undervisning, som C.D.F.’s søn, Christian Detlev fik i hovedbygningens lokaler.

Det lokale affaldsselskab REFA fortæller om affaldshåndtering gennem tiden og lader eleverne producere materiale til moderne vejkasser i form af knust porcelæn i det muntre køkken.

Billedkunstneren Mini Blume fra Cultus/Billedfabrikken vil føre børnene gennem en kreativ proces med teamet visuel poesi.

Dagene slutter med to koncerter med henholdsvis MASANY, musikskolerne i Lolland og Guldborgsund kommunes fælles marimbaorkester, og Storstrøms Kammerensemble med Master Fatman som konferencier og Joachim Knop som solist og forsanger, der vil lede eleverne gennem danske skolesange gennem 200 år.

Klasserne deltager hver én dag fra kl. 9.15 – 15.15. De vil kunne nå seks af workshoppene, koncerterne og et lille frikvarter, hvor de har mulighed for at prøve nogle gamle lege.

Det har været et stort arbejde at få stablet Skoletour 200 på benene, ikke mindst at få den logistik, der skal være på plads, når 9 workshops og koncerter og 32 klasser med 817 elever til at gå op i en højere enhed. Men det har været arbejdet værd. Alle, både lærere og kulturinstitutionerne glæder sig enormt til at give eleverne en unik oplevelse i uge 41.

De deltagende kulturinstitutioner har fået uddybet kendskabet til hinanden og de forskellige institutioners arbejdsmetoder og arbejdsvilkår, så grundlaget er skabt for yderligere samarbejder.

Endelig skal det nævnes, at uden økonomisk støtte fra Kulturtjenesten, Skoletjenesten, Region Sjælland og skolesektorerne i Guldborgsund og Lolland kommuner ville Skoletour 200 aldrig være blevet til noget.

Og som et lille p.s. skal nævnes, at mere end 900 elever, der ikke deltager i Skoletour 200, har meldt deres ankomst til Museum Lolland-Falsters frilandsmuseum i Maribo i uge 41, hvor en af C.F.D.Reventlows skolebygninger befinder sig, og at andre små 500 elever vil besøge Pederstrup i ugerne efter efterårsferien. Alt i alt fortæller det, at fejringen af Skole 200 er slået igennem på Lolland-Falster.

Links:

Skoletour 200

Kulturtjenesten

Museum Lolland-Falsters side med skolehistorie