Velkommen

Her kan du finde inspirationsmateriale til undervisning om skolens historie

Inspirationsmaterialet

I forbindelse med markeringen af skolejubilæet i 2014 blev alle landets skoler inviteret til at afholde UGE200: En landsdækkende temauge om skolens fortid, nutid og fremtid.

Der blev udviklet et inspirationsmateriale med vægt på oplevelse af skolens og fagenes udvikling i forskellige årtier. Materialet kan både bruges til længere forløb og til enkeltstående emner.

Materialet består af en overordnet lærervejledning og en række selvstændige oplæg til lektioner eller aktiviteter samt links og baggrundsartikler. Det er opdelt efter historisk tidsperiode, fag og alderstrin.

Skole200 vandt i 2015 prisen for ‘Bedste online undervisningsmateriale i historie’ med begrundelsen:

”Skole200 er et overflødighedshorn af muligheder for at skabe en undervisning, der aktivt inddrager eleverne, og fremstår som et innovativt eksempel på, hvad et online materiale kan.”

Vejledning til inspirationsmaterialet

Se inspirationsmaterialet

Planlægningsskema

Inspirationsmaterialet er tænkt som en fleksibel og umiddelbart anvendelig inspiration til afholdelse af forløb om skolens historie og udvikling på grundskoleniveau. Materialet er differentieret på klassetrinnene 0. klasse, 1.-3. klasse, 4.-7. klasse og 8.-10. klasse, og indeholder historiske introduktioner, forslag til læringsmål og forslag til lektionernes forløb og materialer.

Som en håndsrækning i planlægning af undervisningen rummer materialet også et digitalt planlægningsværktøj til fleksibel skemalægning med brug af inspirationsmaterialet. Skemaet er udviklet af Computopic.

Skemaet kan bruges på både PC og tablet, men er lettest at arbejde med ved brug af pc og mus.

Gå til planlægningsskemaet

Temauge

1860erne-1870erne

Bilag til lektioner: originaltekster mm. Alle klasser

Forberedelse til temaugen: 1814, 7 års ret og pligt til undervisning, alle klasser

Fortællinger fra 200 års skolehistorie, 4.-7. klasse

Fortællinger fra 200 års skolehistorie, 8.-10. klasse

Fædrelandets historie 1.-3. klasse

Fællesaktivitet – piger og drenge i arbejde, 8.-10. klasse

Gotisk skrift og skrifttyper, 8.-10. klasse

Historisk indsigt, 0. klasse

Historisk indsigt, 1.-3. klasse

Historisk indsigt, 4.-7. klasse

Historisk indsigt, 8.-10. klasse

Historiske lege, 0. klasse

Historiske lege, 1.-3. klasse

Lokal historie, 4.-7. klasse

Lokal historie, 8.-10. klasse

Læsning 1.-3. klasse

Læsning 4.-7. klasse

Morgensang, alle klasser

Nye skolelove i 1814, 8.-10. klasse

Regning 1.-3. klasse

Regning, 4.-7. klasse

Religion 1.-3. klasse

Religion, 4.-7. klasse

Sang 0. klasse

Sang 1.-3. klasse

Sang, 4.-7. klasse

Skrivning med blæk og pen, 1.-3. klasse

Skrivning med blæk og pen, 4.-7. klasse

Stilletid 0. klasse

Stilletid 1.-3. klasse

Stilletid 4.-7. klasse

Undervisningslektion - mit liv som 14-årig, 8.-10. klasse

Værksted, Byg en bold, 1.-3. klasse

Værksted: Byg en bold, 0. klasse

1920erne-1930erne

Anskuelsesundervisning 1.-3. klasse

Bilag til lektioner: originaltekster mm. Alle klasser

Botanik, 4.-7. klasse

Dansk 1.-3- klasse

Dansk 4.-7. klasse

Filmklip fra 1920erne - 30erne, 8.-10. klasse

Filmklip fra 1920erne-1930erne, 4. - 7. klasse

Fortællinger fra 200 års skolehistorie, 4.-7. klasse

Fortællinger fra 200 års skolehistorie, 8.-10. klasse

Fællesaktivitet – Anskuelsesundervisning, 8.-10. klasse

Geografi, 1. - 7. klasse

Gymnastik for drenge, 4.-7. klasse

Gymnastik, 1. - 3. klasse

Historisk indsigt - Ungdomsskoler, 8.-10. klasse

Historisk indsigt - Genforeningen, 8.-10. klasse

Historiske lege, 0. klasse

Historiske lege, 1.-3. klasse

Håndarbejde - alle klasser

Morgensang, alle klasser

Regning 1.-3. klasse

Regning 4.-7. klasse

Religion 4.-7. klasse

Religion, 1.-3. klasse

Religion, 8.-10. klasse

Sang, 0. klasse

Sang, 1.-3. klasse

Sanglege, 0. klasse

Skrivning med blæk og pen, 1.-3.klasse

Skrivning med blæk og pen, 4.-7. klasse

Stilletid 0. klasse

Stilletid 1.-3. klasse

Stilletid 4.-7. klasse

Straf og smæk, Alle klasser

Undervisningslektion - Anskuelsesundervisning, 8.-10. klasse

Undervisningslektion - mit liv som 14-årig, 8.-10. klasse

Undervisningslektioner - Gymnastik, Legemsøvelser, 8.-10- klasse

Værksted med anskuelsestavler, 0. klasse

Værksted med anskuelsestavler, 1.-3. klasse

Zoologi, 1.-3. klasse

Zoologi, 4.-7. klasse

tegning, 4.-7. klasse

1960erne-1970erne

Bilag til lektioner: originaltekster mm. Alle klasser

Dansk 1.-3. klasse

Dansk 4.-7. klasse

Elevaktivitet - DR min skole 8.-10. klasse

Elevdemokrati, 4.-7. klasse

Filmklip fra 1960erne - 70erne, 8.-10. klasse

Filmklip fra 1960erne-1970erne, 4. - 7. klasse

Fortællinger fra 200 års skolehistorie, 4.-7. klasse

Fortællinger fra 200 års skolehistorie, 8.-10. klasse

Fremmedsprog

Fællesaktivitet - Elevdemokrati, 8.-10. klasse

Fællesaktivitet - respekt, disciplin og straf, 8.-10. klasse

Historie, 1.-3. klasse

Historisk Indsigt - Et velfærdsstatsligt projekt, 4.-7.klasse

Historisk indsigt - Danmark med i EF, 8. - 10. klasse

Historisk indsigt - De Forenede Nationer (FN), 8.-10. klasse

Historisk indsigt - Et velfærdsstatsligt projekt, 8.-10. klasse

Historiske lege og frikvarteret, 1. - 3. klasse

Historiske lege, 0. klasse

Klassens time, alle klasser

Morgensang, alle klasser

Regning - geometri , 8.-10. klasse

Respekt, diciplin og straf, 4.-7. klasse

Sang- og klappelege, 1. - 3. klasse

Sang- og klappelege, 4.-7. klasse

Seksualundervisning 8.-10. klasse

Stilletid 0. klasse

Stilletid 1.-3. klasse

Stilletid 4.-7. klasse

Undervisningslektion - mit liv som 14-årig, 8.-10. klasse

regning - matematik, 4.-7. klasse

sang, 0. klasse

sang, 1.-3. klasse

seksualundervisning, 4.-7. klasse

Vejledninger

Bilag til lektioner: originaltekster mm. Alle klasser

Filmklip fra 1920erne - 30erne, 8.-10. klasse

Filmklip fra 1920erne-1930erne, 4. - 7. klasse

Filmklip fra 1960erne - 70erne, 8.-10. klasse

Filmklip fra 1960erne-1970erne, 4. - 7. klasse

Forberedelse til temaugen: 1814, 7 års ret og pligt til undervisning, alle klasser

Forældreinformation

Inspiration til projektuge – 8.-10. klasse

Morgensang, alle klasser

Stilletid 0. klasse

Stilletid 1.-3. klasse

Stilletid 4.-7. klasse

Vejledning til inspirationsmaterialet

Visionernes dag

Bevidsthedsværksted

Bevægelsesværksted

Formidlingsværksted

Fortællinger om skoleliv

Morgensang, alle klasser

Perspektivering: Hele verden i skole

Visionernes Dag - introduktion

Visionsværksted

Vejledninger

1860erne-1870erne

Bilag til lektioner: Anskuelsestavler, alle klasser

Bilag til lektioner: originaltekster mm. Alle klasser

Forberedelse til temaugen: 1814, 7 års ret og pligt til undervisning, alle klasser

Morgensang, alle klasser

Stilletid 0. klasse

Stilletid 1.-3. klasse

Stilletid 4.-7. klasse

1920erne-1930erne

Bilag til lektioner: Anskuelsestavler, alle klasser

Bilag til lektioner: originaltekster mm. Alle klasser

Filmklip fra 1920erne - 30erne, 8.-10. klasse

Filmklip fra 1920erne-1930erne, 4. - 7. klasse

Morgensang, alle klasser

Stilletid 0. klasse

Stilletid 1.-3. klasse

Stilletid 4.-7. klasse

1960erne-1970erne

Bilag til lektioner: Anskuelsestavler, alle klasser

Bilag til lektioner: originaltekster mm. Alle klasser

Filmklip fra 1960erne - 70erne, 8.-10. klasse

Filmklip fra 1960erne-1970erne, 4. - 7. klasse

Morgensang, alle klasser

Stilletid 0. klasse

Stilletid 1.-3. klasse

Stilletid 4.-7. klasse

Vejledninger

Bilag til lektioner: Anskuelsestavler, alle klasser

Bilag til lektioner: originaltekster mm. Alle klasser

Filmklip fra 1920erne - 30erne, 8.-10. klasse

Filmklip fra 1920erne-1930erne, 4. - 7. klasse

Filmklip fra 1960erne - 70erne, 8.-10. klasse

Filmklip fra 1960erne-1970erne, 4. - 7. klasse

Forberedelse til temaugen: 1814, 7 års ret og pligt til undervisning, alle klasser

Forældreinformation

Inspiration til projektuge – 8.-10. klasse

Morgensang, alle klasser

Stilletid 0. klasse

Stilletid 1.-3. klasse

Stilletid 4.-7. klasse

Vejledning til inspirationsmaterialet

Visionernes dag

Morgensang, alle klasser

Andre materialer og links

1920erne-1930erne

Værksted: Anskuelsestavler

100 års barndom

DR Skoles tema om barndommens historie med masser af filmklip

1960’er historier

Fortællersiden "1960'er historier" er fyldt med fortællinger til skoleelever, som arbejder med 1960'erne i et temaforløb eller projekt.

Aarhus Universitet: Alle tiders skolelove

Materiale fra Aarhus Universitet om hvorfor vi holder skole og om skolelovgivning fra 1521-2014.

Aktiv rundt i Danmark

Find inspiration til bevægelse og sundhed for 0.-2. klasse med materialet Aktiv rundt i Danmark

Arbejdermuseet: Baggårdens Børnearbejdere

Arbejdermuseets undervisningsmateriale om børnearbejde i 1800-tallets slutning.

Arbejdermuseet: Da Bedste var barn

Undervisningsforløb og materiale om børns hverdag i 1950'erne.

Arbejdermuseet: Familiens liv og hverdag år 1900

Arbejdermuseets undervisningsmateriale om bl.a. børneliv og skolegang omkring århundredeskiftet.

Arbejdermuseet: Plads til os alle

Fyldigt undervisningsmateriale på Arbejdermuseets hjemmeside. Indeholder lærervejledning, baggrundstekst, billeder og film om arbejderbevægelsens historie, herunder om børnearbejde.

DR Min Skole

Med DR Skoles materiale DR Min Skole kan du kan gå på opdagelse i skolegården, klasseværelset og møde elever og lærere gennem tiden i tre tidslinjer med klip fra DRs arkiver.

Danes Worldwide: film om skolejubilæet

Kort film til undervisningsbrug om skolens historie. Produceret af Danes Worldwide

Dansk Skoleidræt: 200-udfordringen ” Rounders”

Dansk Skoleidræt har med støtte af Skole i 200 år udviklet udfordringen – ”Rounders – et slagboldspil á la baseball”.
Prøv et anderledes rundboldspil – med fart og action – både for hjerne og hjerte.

Dansk Skoleidræt: 200-udfordringen “At være synshandicappet”

Dansk Skoleidræt har med støtte af Skole i 200 år udviklet udfordringen – ”At være synshandicappet”. Brug andre sanser end synssansen, hjælp og guide en klassekammerat og skab tryghed hos hinanden.

Dansk Skoleidræt: Historisk Gymnastik

Se film og få inspiration til historiske gymnastikopvisninger i dette materiale om idræt i 200 år fra Dansk Skoleidræt.

Danskkulturarv.dk: På skolebænken

Materialet fra Dansk Kulturarv består bl.a. af små filmklip, plakatsamlingerne og salmer.

Det Danske Filminstitut: Skolen i 200 år

Det Danske filminstitut har udvalgt 10 filmklip om skolen, som frit kan bruges i undervisningen.

Digital Storyteller

Find inspiration til at formidle Danmarks- og Bibelshistorien på en anderledes måde hos Digital Storytellers.

Dramaværksted

En uge med historisk matematik

Hej skal vi lege

Danselege udgivet af børneulykkesfonden i samarbejde med DGI

Historiefaget.dk

Find viden og inspiration til historisk indsigt på historiefaget.dk

Historisk Matematik

Se masser af spændende materiale fra Danmarks Matematiklærerforening her og gør klar til Matematikkens dag, der holdes hvert år.

Hvad skal vi med Skolen?

Undervisningsmateriale til mellemtrin og udskoling udviklet af Nationalt Videnscenter for Historie- og Kulturarvsformidling

IBIS: Hele verden i skole

Ideer til at arbejde med skole i internationalt perspektiv. Udarbejdet af IBIS.

Ideer til Fordybelsesugen

Journalistik- og Formidlingsværksted

Kristendom og Anskuelsestavler

Oplæg til kreativt arbejde med kristendom og anskuelsestavler. udarbejdet af Folkekirkens Skoletjeneste Gentofte.

Kvindemuseet: Skole og institutioner

Kvindemuseets temahæfte om børn, skoler og institutioner gennem tiden.

Kvindemuseet: Teenageliv før og nu

Materiale om unges liv og drømme gennem 100 år. Hvordan var det at være teenager for 100 år siden? For 50 år siden? Og hvordan er det i dag?

Københavns Stadsarkiv: Skoleliv i København

Københavns Stadsarkiv har valgt et udpluk af erindringer, klassebilleder og andre billeder fra de københavnske skoler.

Københavns Stadsarkiv: Skolen omkring år 1900

Omkring 1900 var drenge og piger adskilte både i timerne og i frikvartererne. Det vigtigste i undervisningen var at lære udenad og holde kæft, trit og retning for ellers vankede der klø. Læs mere om datidens skole i undervisningsmaterialet fra Københavns Stadsarkiv.

Levende Musik i Skolen og Duo Saxopran

Undervisningsmateriale med fem skolesange:"En vrøvlepoetisk tidsmaskine børster støvet af historiebøgerne og hvirvler os tilbage på bedstefars skolebænk".

Lokal Skolehistorie: Tårnby

Via Tårnby biblioteks hjemmeside kan du her læse Poul Feldvoss fire bind om Tårnsbys skolehistorie

Lommefilm

Madpakken 200 år

Museum Vestsjælland: Skole som i gamle dage

I dette hæfte kan I læse om, hvordan det var at gå i skole for 100 år siden. Hvad blev der undervist i? Hvordan var skolen på landet? Og i byen?

Nationalmuseet: Børn i arbejde og leg

Materiale om børns leg og pligter, fra adelsbørnenes hverdag i 1700-tallet til hvordan livet formede sig for arbejder-, bonde – og borgerskabsbørn i 1800-tallet.

Nationalmuseet: Rend mig!

Undervisningsmateriale fra Nationalmuseet om teenager-begrebet og det at være ung i Danmark i 1950'erne og 1960'erne.

Nationalmuseet: Skole, leg og pligter - barn i 1930’erne

Hvordan var det at være barn i 1930'erne? Hvad lavede børn, hvad bekymrede de sig om, og hvilke interesser havde de? Hør børns fortællinger i Nationalmuseets materiale om at være barn i mellemkrigstiden.

Rigsarkivet: Mød aargang 0 - 7 børn født i år 1900

Rigsarkivets netbaserede undervisningstilbud, der vækker 7 børn fra arkiverne til live. De er født i år 1900, og deres skæbner er beskrevet i kilderne.

Skolens arkitektur

Skolernes Motionsdag

Læs mere om skolernes motionsdag på deres hjemmside.

UNESCO samlingerne - Moesgård Museum

Ved at se på skolemateriale fra andre lande kan man diskutere og perspektivere skolegang i Danmark – hvordan går man i skole i andre lande, og hvorfor er det vigtigt at gå i skole?

Vild med Viden - skolehistorie

I serien Vild med Viden er udgivet 8 små illustrerede børnefagbøger om skolehistorie. Find lærervejledning her.

Vor Verden er en Tumleplads

I anledning af skolens 200 år jubilæum har Sten Lerche og Eva Chortsen skrevet hyldestsangen ‘Vor verden er en tumleplads’. Kim Andersen har stået for videoer og arrangement. I forbindelse med jubilæet er hele materialet til gratis download

med fjerpen og blæk

Danmarks Naturfredsningsforenings tips til at lave fjerpenne og skrive med pen og blæk

sangværksted

Århundredes festival: Skolegang

Århundredes festivals materiale om pligt og ret til undervisning med eleverindringer fra Aarhus.
Vejledninger

Værksted: Anskuelsestavler

Planlægningsværktøj