Bevidsthedsværksted

klik her for fuld tekst i pdf

Hvordan får man lyst til at lære, og hvordan bliver man ved med at bevare denne lyst? Kan man overhovedet bevare lysten til at lære gennem hele livet? Hvad betyder det, at man lærer hele livet igennem? Hvad er skolens vigtigste opgave? Hvem har egentlig ansvaret for at eleverne i skolen lærer noget?

Dette er nogle af de centrale spørgsmål, der sættes fokus på i denne lektion. Målet er, at eleverne reflekterer over deres lyst, motivation og nysgerrighed til at lære nyt. Målet er ligeledes, at eleverne får muligheden for at sætte ord på, hvordan de motiveres og hvornår de er nysgerrige på noget nyt.