Bilag til lektioner: Anskuelsestavler, alle klasser

Her kan du finde de anskuelsestavler som er brugt i oplæg til lektioner i temaugen. Alle tavler stammer fra AU Library, campus Emdrup (DPB):

De ti bud tavle nr. 10041
Eva og Adam i paradisets have tavle nr. 10105
Moses med tavlerne med de ti bud tavle nr. 10117
Moses knuser tavlerne med de ti bud tavle nr. 10221
Adam og Eva, Kundskabens træ og uddrivelsen af Paradis tavle nr. 10297
Farao lader isralitterne rejse bort tavle nr. 10389
Faraos datter finder Moses i kurven tavle nr. 10506
En af Egyptens plager tavle nr. 10888
Der bor en bager tavle nr. 11348
Hvorledes brødet bliver til tavle nr. 11376
Børnelege tavle nr. 11406
Børnelege tavle nr. 11415
danske slanger tavle nr. 11502
Jordens racer tavle nr. 11592
Hund redder pige fra at drukne tavle nr. 11607
Grønland tavle nr. 12019
Grønland tavle nr. 12020
Grønlændere tavle nr. 12767a 
Racer tavle nr. 12787
Slangeskelet tavle nr. 14214
Hugorm tavle nr. 14812
Krybdyr tavle nr. 15173
Kornsorter tavle nr. 15265 
Tordenskjold i Marstrand tavle nr. 17116
Portræt af Peder Wessel - Tordenskjold tavle nr. 17899
Kongen rider ind i Sønderjylland 1920 tavle nr. 17994
Kongen modtager Dannebrog på Dybbøl tavle nr. 17995
 Kornsorter til eftertegning tavle nr. 19156
Hos bageren tavle nr. 19259a
Sundhedsregler tavle nr. 22001
Lov om ungdomsskoler 1942 tavle nr. 25009
Ungdomstyper nr. 25010
Kort over ungdomsskoler i Danmark tavle nr. 25011
Former for ungdomsskole tavle nr. 25012
F
ag i ungdomsskolen tavle nr. 25013
Tilskud til ungdomsskoler tavle nr. 25014
FN nationers flag tavle nr. 25027
Læsetavle : “jeg er et barn…” tavle nr. 29002_47
Læsetavle: “hvorledes kan jeg lønne min gode forældre…” tavle nr. 29002_48
Læsetavle: “En viis søn er sin faders glæde…” tavle nr. 29002_49
Mål og vægt tavle nr. 30001
Metersystemet tavle nr. 30006
Danske færdselstavler nr 1 tavle nr. 31001
Danske Færdselstavler nr 2 tavle nr. 31002
Danske Færdselstavler nr 3 tavle nr. 31003