Dansk 1.-3- klasse

Klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

Med denne undervisningslektion vil vi gerne give eleverne mulighed for at få indsigt i, hvordan elever blev undervist i skolen i 1920´erne-30´erne. Vi har valgt at lade eleverne arbejde med Ole Bole ABC.

Til 3. klasse har vi vedlagt et alternativt forslag, da de udvalgte tekster i Ole Bole ABC kan være for lette til 3. klasse. Gengivelse af de vedlagte sider fra  Ole Bole ABC fra 1933 er der fra Forlaget Alinea og Storm P Museet givet tilladelse til i forbindelse med jubilæet.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet og undervisningsformen i perioden. Dette bl.a. gennem kendskab til datidens læsebøger.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får kendskab til originaltekster fra datidens læsebøger og udvikler en viden om stavemåde og betydning af ord i disse tekster.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.