Dansk 4.-7. klasse

Klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

I perioden var en af de ting, der fascinerede mange – og ikke kun de raske drenge – de mange opdagelsesrejsende og udforskninger af jordkloden. Det gjaldt ikke mindst de danske ekspeditioner i Arktis, hvor især Knud Rasmussen blev betragtet som en af de store helte: Som opdagelsesrejsende, forsker, fortæller og forfatter. For at give et indtryk af den interesse for udforskning af omverden, som mange store skolebørn må have følt, og delt med deres lærere og forældre, og for at illustrerer datidens opfattelse af Danmark som nation og relationen til Grønland, har vi valgt at sætte fokus på Grønland i inspirationsmaterialet fra 1920erne-30erne, gennem bl.a. valg af anskuelsestavler og Tom Kristensens digt Det er Knud som er død, der blev trykt i dagbladet Politiken umiddelbart efter Rasmussens død 21. december 1933.

Hvis man til 4. klasse synes at digtet er for svært, kan man med fordel lade eleverne arbejde med samme undervisningsforløb som til 3. klasse. Dette undervisningsforløb omhandler Chr. Richardts digt Vort Land eller bedre kendt som Venner, ser på Danmarks kort.

I den efterfølgende geografiundervisning kan man lade eleverne arbejde med alle 72 vers og placere disse landdele på danmarkskortet. Ligeledes kan man lade eleverne arbejde med et par øvelser i sproglære og med diktat.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet og undervisningsformen i perioden. Dette bl.a. gennem digte skrevet i denne periode og fortællinger om Knud Rasmussen.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får kendskab til Tom Kristensens digt Det er Knud som er død. Eleverne får mulighed for at arbejde med genfortælling og tolkning af dette digt.

Vælg link til fuld tekst i PDF for se læse hele undervisningsforløbet