Dansk 4.-7. klasse

Klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

I undervisningsforløbet her, har vi valgt, at lade eleverne arbejde med den del af et robinsonadeforløb, hvor eleverne i fællesskab skal beslutte sig for, hvilke regler de vil opstille for livet på øen og hvilke 10 ”ting/genstande”, de vil hente fra skibsvraget. Dels for at sætte lys på den pædagogik, der udviklede sig i perioden, dels for at sætte fokus på gruppearbejdet og den praktiske træning i demokratiske beslutningsprocesser. Ved de større elever kan man netop stille krav til, hvordan de tackler de demokratiske beslutningsprocesser og samarbejder i gruppen om dette.

Som alternativ, hvis eleverne tidligere har arbejdet med et robinsonadeforløb, kan man repræsentere periodens danskundervisning ved at vælge at arbejde med Morten Nielsens digt Skæbne, udgivet i 1945 i bogen Efterladte digte. Digtets sprog og budskab giver mening og vækker genklang, men på forskellig vis, i flere former for tilgang til danskfaget. Digtet kan læses som en tekst fra en heltemodig frihedskæmper fra anden verdenskrig, eller som et eksempel på, hvad fremmedgørelse og mobning kan gøre ved unge mennesker. Begge disse temaer, og de andre som digtet lægger op til, ville kunne passe ind i periodens undervisning, og vække genklang hos datidens og nutidens elever.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet og undervisningsformen i perioden. Dette bl.a. gennem arbejde med dele af en Robinsonade.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne arbejder med demokratiske beslutningsprocesser og udvikler deres kompetence ud i at deltage i sådanne.

Vælg link til fuld tekst i pdf for se hele oplægget.