Dansk 1.-3. klasse

Klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb

Med denne undervisningslektion vil vi gerne give eleverne mulighed for at få indsigt i, hvordan elever blev undervist i skolen i 1960erne-70erne. Vi har valgt at lægge vægten på gruppearbejde og lade eleverne i denne lektion arbejde med uddrag fra læsebogen  Søren og Mette i skole.

Teksterne i den udvalgte  Søren og Mette, er for lette til 3. klasse, men her kan man med fordel finde nyere udgaver af  Søren og Mette, og lade eleverne sammenligne de ændringer, der er kommet i bøgerne med tiden. Man kan også lade eleverne læse en historie fra  Søren og Mette, målrettet 3. klasse. Find disse bøger på biblioteket, hvis I ikke har dem på skolen.

Som alternativt kan man kigge lidt til undervisningsforløbet målrettet 4.-7. klasse og lade 3. klasse arbejde med en robinsonade.

Gengivelse af de vedlagte sider fra  Søren og Mette i skole fra 1954 er der, fra Forlaget Alinea, givet tilladelse til at bringe i forbindelse med jubilæet.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet og undervisningsformen i perioden. Dette bl.a. gennem kendskab til datidens læsebøger.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får kendskab til originaltekster fra datidens læsebøger og udvikler en viden om gruppearbejde og medbestemmelse som en ny pædagogisk linje i skolen op gennem 1960erne og 1970erne.

Vælg link til fuld tekst i pdf for se læse hele oplægget.