Fædrelandets historie 1.-3. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

Historie var ikke et egentligt fag i 1800-tallets skoler, men 1814-anordningerne indeholdt krav om, at børnene skulle have kort begreb om Fædrelandets historie. Som i mange andre fag begyndte man i de små fag med det nære og det kendte, og for den yngste klasse har det indeholdt basal Danmarkshistorie, og så gerne lokalhistorie, mens de ældste elever fik Danmarkshistorie i nærmere enkeltheder og en smule verdenshistorie fx antikken, korstogene og den franske revolution.

Der er i denne lektion målrettet 1.-3. klasse valgt at lægge vægt på fortællingerne om Peter Wessel (Tordenskjold) og hans bedrifter.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet og undervisningsformen i perioden. Dette gennem fædrelandshistoriske fortællinger om en af Danmarks største helte, Tordenskjold.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne oplever og reflektere over, hvordan man kan fortælle gode historier, der fanger ”publikum”, og hvilke teknikker man kan benytte.

Få inspiration til at fortælle om Tordenskjold her:

Fortælleren Bent Hansen med sin egen historie om Peter Wessel, alias Tordenskjold, som blev en dansk søhelt i krigen mod svenskerne i starten af 1700 tallet. Han fortæller historien om den gang Tordenskjold erobrede den svenske fæstning Marstrand med stor mod og listighed og kun 200 danske soldater.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.