Fællesaktivitet – Anskuelsesundervisning, 8.-10. klasse

link til fuld tekst i PDF

Anskuelsesundervisning var en udbredt pædagogisk metode fra slutningen af 1800-tallet til langt op i 1900-tallet. Metoden gik ud på at få eleven til selv at observere, erkende og formulere sig om forskellige ting og emner. Det foregik som samtaler eller spørgsmål/svar med læreren ud fra enten konkrete genstande (planter, udstoppet dyr, sten osv.), modeller (af fx en bondegård, af en mølle mv.) og ikke mindst ud fra de såkaldte anskuelsestavler.

Med det Styhrske Cirkulære fra år 1900 blev anskuelsesundervisningen til lov. Det blev et obligatorisk selvstændigt introduktionsfag for de yngste klasser, og metoden blev anbefalet også til de ældre klasser, og blev bl.a. særlig brugt i kristendoms-undervisning, naturhistorie og geografi. I det Styhrske Cirkulære beskrives metoden:

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet

Vi henviser i øvrigt til den samlede vejledning for projektugen.