Lokal historie, 8.-10. klasse

Tanken er, at man som underviser kan bruge nedenstående ideer til inspiration. Det er ikke tænkt således, at eleverne bør igennem alle de foreslåede aktiviteter samtidigt med, at de skal arbejde med deres selvstændige projektopgave. Som underviser tilrettelægger man selvfølgelig disse fælles aktiviteter ud fra et hensyn til ressourcer, planlægning og elevernes forudsætninger og kompetencer.

Se om der evt. er arrangementer, målrettet skoleklasser, i jeres nærområde. Klik på fanebladet ”Ud af huset”.

Lokalhistorisk vandring

Det vil være oplagt at indlede denne uge med en lokalhistorisk vandring. Man kan med fordel tage kontakt til den lokalhistoriske forening eller det lokale museum for et samarbejde. Tag turen rundt i byen og se på byens skoler og hør sjove historier fra livet i byen, som det var i denne periode.

Den lokale skoles historie

Arbejd med skolens egen historie, og lade eleverne bliver introduceret til denne. Her kan man evt. samarbejde med elevforeningen, hvis der er en sådan, og evt. få tidligere elever til at komme og fortælle om deres skoleliv.

Kirke og skole

Kontakt den lokale folkekirkens skoletjeneste eller den lokale præst og aftal evt. et samarbejde. Besøg den lokale kirke, hvor man sammen med præsten fortæller om det tætte samarbejde, der var mellem kirke og skole i denne periode. Ligeledes kan man tale om den religionsundervisning, der foregik i skolen og synge nogle af de salmer man sang i skolen i denne periode. Find flere ideer til dette i lektionerne for 4.-7. klasse, under andre materialer og i baggrundsartiklerne.

Vi henviser i øvrigt til den samlede vejledning for projektugen.