Fællesaktivitet – piger og drenge i arbejde, 8.-10. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Tanken er, at man som underviser kan bruge nedenstående ideer til inspiration. Det er ikke tænkt således, at eleverne bør igennem alle de foreslåede aktiviteter. Som underviser tilrettelægger man selvfølgelig disse fælles aktiviteter ud fra et hensyn til ressourcer, planlægning og elevernes forudsætninger og kompetencer.

I denne periode havde denne aldersgruppe af elever afsluttet deres skolegang og var i arbejde. Man kan derfor evt. vælge at lade eleverne mærke livet, som det var dengang.

Piger i arbejde
Pigerne kunne evt. sendes et par timer i de små klasser som hjælpelærer/børnepasser – eller i skolekøkkenet og bage boller, smøre fedtemadder eller lave mad til resten af skolen. Nogle af pigerne kunne sendes ud og plukke æbler, hvis der er mulighed for dette. Man kunne også lade skolens forældre aflevere slidte strømper, og lade pigerne stoppe strømperne i en time denne dag.

Drenge i arbejde
Drengene kunne sendes på en gård og arbejde, gerne meget tidligt om morgenen, hvis det er muligt. Ellers kunne de udføre forfaldende arbejde på skolens grund for at illustrere, at det var hårdt arbejde, de unge mennesker udførte i netop denne periode. Hvis man kunne lade drengene møde tidligt denne morgen, fx klokken 06.00, vil dette bestemt have en mærkbar effekt på nutidens eleverne.

Dette kan selvfølgelig kun lade sig gøre i et tæt samarbejde med ledelsen, forældrebestyrelsen og elevernes forældre.

Vi henviser i øvrigt til den samlede vejledning for projektugen.