Fællesaktivitet - Elevdemokrati, 8.-10. klasse

klik her for fuld tekst som pdf

Fra slutningen af 1950erne var elever begyndt at danne elevråd rundt omkring på landets skoler, og op igennem 1960erne var skolelever begyndt at organisere sig i regionalt. Inspirationen kom fra Sverige, hvor de svenske elever år i årene efter Anden Verdenskrig havde organiseret sig i Sveriges Elevråds Central-Organisation. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning blev dannet i 1965 denne blev fulgt af en landsorganisation for HF’ere og i 1969 fulgte så folkeskoleeleverne med stiftelsen af Landsorganisationer af elever, LOE i 1969.

Weekenden d. 6.-7. december 1969 stod i festens tegn i Århus. Midt i byen, nærmere på Brobjergskolen, var ca. 100 danske grundskoleelever fra rundt omkring i Danmark mødt frem til den stiftende generalforsamling. Thorkild Simonsen, skoleinspektør ved Brobjergskolen, understreget i hans åbningstale, at dette var en skolehistorisk begivenhed og at dannelsen af organisationen ville betyde, at fremtidens skole i højere grad i fremtiden skulle være elevernes og forældrenes skole.

Det høje humør og de optimistiske toner, som kendetegnede stiftelsen af LOE, falmede imidlertid hurtigt. Det viste sig nemlig hurtigt, at vejen til politisk indflydelse var betydelig længere, end eleverne havde forestillet sig.

Denne lektion lægger op til en dialog med eleverne omkring elevdemokrati og medbestemmelse. Ligeså er der forslag om at arbejde med begrebet ”klassens time” og betydningen af dette.

Vælg fuld tekst i PDF for at se hele oplægget.