Forældreinformation

Når man afholder en temauge omkring dansk skolehistorie, vil det være oplagt at inddrage forældrerne. I en del af oplæggene til ugen er det også integreret at forældre, bedsteforældre og måske endda oldeforældres skoleminder inddrages. Temaugen er en oplagt baggrund for at skabe dialog mellem generationerne - ikke kun i skolen, men også i elevernes egne familier.

Her kan downloades en kladde til et forældrebrev, hvor I  kan tilføje de informationer I som lærere, skoleledere, pædagoger mv. gerne vil give jeres elevers forældre. Brevet indeholder ti bud på hvordan forældrene selv kan bidrage til temaugen og deltage i jubilæet sammen med deres børn.

Find forslag til tekst her.