Forberedelse til temaugen: 1814, 7 års ret og pligt til undervisning, alle klasser

Klik her for fuld tekst i pdf

Der er her opstillet ideer til, hvordan man eventuelt kan arbejde med en faglig forberedelse op til temaugen. Det er min erfaring, at for at opnå succes i sådanne temauger, således at det bliver en god oplevelse for alle og der også kommer et fagligt udbytte ud af arbejdet, er forberedelsen op til ugen er helt afgørende.

Her menes ikke kun undervisernes forberedelse, men også i høj grad at eleverne er forberedt. Ved at skabe en fælles faglig referenceramme for alle eleverne inden ugen går i gang, skaber man et grundlag for dialog og refleksion hos eleverne.

I forberedelsen op til temaugen kan der lægges vægt på en drøftelse af, i hvilken grad indførelsen af undervisningspligt kan opfattes som en (sur) pligt eller som en (positiv) ret – og for hvilke børn og hvilke samfundslag loven har haft særlig betydning. Vurdering af værdiladede betegnelser som ret, pligt, lighed og tvang afhænger af den samfundsmæssige og historiske kontekst, og skifter således gennem historien. Hvor skolegang i dag opfattes, af voksne, som en ubetinget gode, var det ikke nødvendigvis alle, voksne og børn, der i 1800-tallets begyndelse gjorde det samme.

Vælg link til fuld tekst i PDF for se læse hele teksten