Fortællinger fra 200 års skolehistorie, 4.-7. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Det anbefales at man hver dag introducer periodes skoleliv og børneliv for eleverne.

Inddrag meget gerne elevernes oldeforældre, bedsteforældre og forældre i at fortælle om deres barndom og skoleliv. Derved bliver det nærværende for eleverne, og dialogen omkring skolehistorie bliver ikke kun et samtaleemne i skolen, men også en dialog i hjemmet. De fleste børn og unge holder meget af at lytte til den ældre generation, når de fortæller deres historier om skolen, lærerne og undervisningen. Her skal selvfølgelig ikke kun de gode og pæne historier frem, her skal alle historier have lov at komme frem i lyset.

Læs mere om de enkelte perioder i baggrundsartiklerne til dette inspirationsmateriale.

I denne periode vedtages Det Sthyrske Cirkulære, og anskuelsesundervisningen blev en obligatorisk del af undervisningen i den danske grundskole. Dette er stadig en periode, hvor en stor del af denne målgruppe af elever var gået ud af skolen. Tal med eleverne om de ændringer, der er sket i skolen siden sidste periode og den skole, der nu begynder at tage form.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.