Fortællinger fra 200 års skolehistorie, 4.-7. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Det anbefales at man hver dag introducer periodes skoleliv og børneliv for eleverne.

Inddrag meget gerne elevernes oldeforældre, bedsteforældre og forældre i at fortælle om deres barndom og skoleliv. Derved bliver det nærværende for eleverne, og dialogen omkring skolehistorie bliver ikke kun et samtaleemne i skolen, men også en dialog i hjemmet. De fleste børn og unge holder meget af at lytte til den ældre generation, når de fortæller deres historier om skolen, lærerne og undervisningen. Her skal selvfølgelig ikke kun de gode og pæne historier frem, her skal alle historier have lov at komme frem i lyset. I denne periode vil der være både forældre og bedsteforældre der kan tale med om skolelivet og livet som barn.

Denne periode præges af et markant brud med den traditionelle opfattelse af fag og skolens opbygning. Det kom med folkeskoleloven i 1958 og den efterfølgende såkaldte Blå Betænkning i 1960. Selve skolens struktur blev i perioden ændret markant, da dels mellemskolen blev afskaffet med skoleloven i 1958, og dels da 9 års undervisningspligt, og dermed obligatorisk 8.-9. klasse blev indført i 1972, med en efterfølgende ny skolelov i 1975.

To grundlæggende forandringer i selve skolens pædagogik var dels, at skoleloven i 1975 afskaffede forkyndelse af kristendom som et af skolens formål, dels at det i 1967 blev forbudt at bruge fysiske straffe over for eleverne. Begge dele signalerede, at fremtidens skoles formål og pædagogiske metoder skulle være helt anderledes end tidligere tiders.

Perioden 1960-70erne er således den periode hvor skolen forandrede sig fra noget, der svarede til den ældre struktur med forskel mellem by, land og mellem sociale grupper, til en skole, der i mange træk ligner nutidens, hvor idealet er, at alle børn får samme type skolegang uden deling eller forskel i antal skoleår.

Perioden er således præget af Den blå betænkning men det er også en periode, hvor man i skolen pludselig bliver på fornavn med sin lærer og samarbejder i grupper om at løse faglige opgaver. Elevdemokrati og elevråd er nogle af de helt centrale nøgleord i skolen op igennem denne periode.

Vælg fuld tekst i PDF for at se hele oplægget.