Fortællinger fra 200 års skolehistorie, 4.-7. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Det anbefales, at man hver dag introducer periodes skoleliv og børneliv for eleverne.

Vi foreslår, at man hver morgen efter morgensang evt. præsenterer eleverne for, hvordan skolen fungerede i perioden, og hvilken rolle den spillede i samfundet. Var der fx kommet nye skolelove, havde skolen og dens indhold ændret sig fra den forrige periode, hvilke ændringer havde der været, hvordan var synet på eleven, hvordan foregik undervinsingen m.m.

Læs mere om dette i baggrundsartiklerne eller i introteksterne til lektionsforløbene for hhv. 0.-7. klasse indenfor de enkelte perioder.