Fortællinger om skoleliv

Lad evt. de store elever på skolen fortælle uddrag fra deres skoleliv til skolens mindre elever. Man kan evt. udvælge en årgang eller to, der fordeles rundt i de mindre klasser. Lad eleverne, der skal fortælle, udvælge en episode fra deres skoleliv, som de synes er relevant at fortælle om.

Dette kræver et godt forarbejde med de elever, der skal rundt og fortælle. Dette forarbejde kan man evt. give tid til dagen før, eller før starten af denne temauge.