Gymnastik, 1. - 3. klasse

Klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

Vi har i denne lektion, valgt at fokusere på sanglegene og ladet hele lektionen handle om disse. Man kan dog sagtens lege historiske lege, fælleslege, fangelege, spille bold eller lave fritstående gymnastikøvelser og afslutte gymnastiktimen med en eller to sanglege.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet set gennem leg og bevægelse i et historisk perspektiv.
  2. Det sekundære mål med denne lektion er, at eleverne får mulighed for at reflektere over bevægelses og legens betydning for skolelivet og kendskab til forskellige former for sangleg, hvor fantasi, samspil, rytme, rim og remser, fællesskab og bevægelse er centrale nøgleord.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.