Håndarbejde - alle klasser

klik her for fuld tekst i pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion og forslag til konkret lektionsforløb:

I dagens lektion i håndarbejde tages der for alle klassetrin udgangspunkt i prøvestykket, også selvom 4.-7. klasses piger i perioden var på et langt højere niveau i håndarbejdsmæssig kunnen. Der er mulighed for at differentiere undervisningen, hvis eleverne har forudsætningerne. Man kan evt. lade elever der gerne vil have større udfordringer, lave et broderi af elevens navn med kædesting eller korssting. Det kunne også være påsyning af en lomme på prøvestykket.

Hvis der er elever i klassen der kan strikke, eller klassen i håndarbejde i forvejen har beskæftiget sig med strikning, kan dagens lektion også handle om strømpestrikning, der var en absolut grundfærdighed i datidens håndarbejdeundervisning.

Da dette er inspiration til et eksemplarisk undervisningsforløb ud fra ovenstående beretninger om, hvordan dette foregik, er der til denne lektion ikke opstillet forslag til læringsmål, deltaljeret planlægning og supplerende tekster og baggrundsartikler. Der henvises til de generelle baggrundsartikler om perioden 1920’erne-30’erne. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne oplever en eksemplarisk undervisningssituation i håndarbejde fra 1920’erne-30’erne.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.