Historie, 1.-3. klasse

klik her for fuld tekst som pdf

Uddrag af undervisningsforløbet, der bl.a. indeholder historisk introduktion, forslag til læringsmål og konkret lektionsforløb:

Som et fælles eksempel på en lektion for 1.-3. klasse, som den kunne have set ud i perioden, er valgt en fortælling fra den nordiske mytologi. Her er der mulighed for at give børnene indblik i den nordiske gudeverden gennem den levende fortælling.

Vi har i denne lektion valgt at sætte fokus på den levende fortælleform, samtidigt med at lade eleverne reflektere over, hvorfor faget historie var og endnu engang er blevet et vigtigt fag på skoleskemaet.

Selvom 1. og 2. klasses elever heller ikke har historie som fag på deres skema i dag, indeholder denne temauge et så stort fokus på historieundervisningen, at det vil være naturligt at tale om fagets betydning for den samlede undervisningsvifte i grundskolen.

  1. Det primære mål med denne lektion er, at eleverne får indsigt i og forståelse for skolelivet og nogle af de fag, der undervises i, i denne periode. Dette gennem dialog omkring, hvorfor man bl.a. skal undervises i faget historie i skolen og indsigt i indholdet af dette fag.
  2. De sekundære mål med denne lektion er, at eleverne oplever og reflekterer over, hvilken betydning historien har, for at man kan forstå, den verden man lever i.

Vælg link til fuld tekst i pdf for se læse hele undervisningsforløbet