Historisk indsigt, 0. klasse

kik her for fuld tekst i pdf

Det kan være en ide at præsentere eleverne for det, der sker i det omkringliggende samfund i den udvalgte periode, således at eleverne får en indsigt i og en forståelse for, levevilkår og samfundsstrukturen i perioden. Man kan ikke nå at arbejde med hele perioden i et historisk perspektiv, men man kan udvælge nogle de væsentlige begivenheder, således at eleverne oplever en forståelse for, hvorfor skolen fungerer, som den gør, og hvilken rolle den har i samfundet i den udvalgte periode.

I denne periode er det nærliggende at tale om krigen i 1864 og den nationalfølelse, der opstod derudfra. Det var også i denne periode at Danmarks Riges Grundlov blev forfattet, B.S. Ingemann skrev sine morgen- og aftensange til børn, H.C. Andersen skrev sine historier og eventyr, og N. F. S. Grundtvig og Christen Kold fik deres store indflydelse på det skoleliv, vi kender i dag. Ligeledes kan man tage fat i fortællingen om Natalie Zahle. En fascinerende fortælling om kvinden der grundlagde et undervisningsimperium med pigeskole, gymnasium og seminarium for kvinder. Eller Kirstine Frederiksen der i denne periode inddrog psykologi i pædagogikken. Hun arbejdede for at udbrede undervisning, der og udgangspunkt i børnenes sanser.

Hvis man er bosat i Sønderjylland, er det oplagt at tale om, at denne del af Danmark i perioden 1864-1920 var tysk.

Vælg link til fuld tekst i PDF for at læse hele undervisningsforløbet.