Historisk indsigt, 8.-10. klasse

klik her for tekst i pdf

Hvis man om morgenen ikke har præsenteret eleverne for periodens skoleliv, vil jeg foreslå, at man gør dette under fælleslektionen historisk indsigt.

Det kan være en ide at præsentere eleverne for det, der sker i det omkringliggende samfund i den udvalgte periode, således at eleverne får en indsigt i og en forståelse for, levevilkår og samfundsstrukturen i perioden. Man kan ikke nå at arbejde med hele perioden i et historisk perspektiv, men man kan udvælge nogle de væsentlige begivenheder, således at eleverne oplever en forståelse for, hvorfor skolen fungerer, som den gør, og hvilken rolle den har i samfundet i den udvalgte periode.

I denne periode er det nærliggende at tale om krigen i 1864 og den nationalfølelse, der opstod derudfra. Det var også i denne periode at Danmarks Riges Grundlov blev forfattet, B.S. Ingemann skrev sine morgen- og aftensange til børn, H.C. Andersen skrev sine historier og eventyr, og N. F. S. Grundtvig og Christen Kold fik deres store indflydelse på det skoleliv, vi kender i dag. Ligeledes kan man tage fat i fortællingen om Natalie Zahle. En fascinerende fortælling om kvinden der grundlagde et undervisningsimperium med pigeskole, gymnasium og seminarium for kvinder. Eller Kirstine Frederiksen der i denne periode inddrog psykologi i pædagogikken. Hun arbejdede for at udbrede undervisning, der og udgangspunkt i børnenes sanser.

Hvis man er bosat i Sønderjylland, er det oplagt at tale om, at denne del af Danmark i perioden 1864-1920 var tysk.

Baggrundsartikler m.m.:

Børneliv 1860’erne-70’erne

Skolens udvikling 1860’erne-70’erne

1864 slaget ved Dybbøl. DR Skole.  Der er fri adgang til hele DR Skole ved brug af UNI-Login.

1864 ressourcer/links

Rigsarkivets skoletjenestes tema om 1864

Danmarks Riges Grundlov  

Danske konger

N.F.S. Grundtvig

Friskolernes grundlægger, Christen Mikkelsen Kold

Børnelitteraturen og skolen

PÆDAGOGISK FORNYER: KIRSTINE FREDERIKSEN 

FOREGANGSKVINDE OG SKOLEGRUNDLÆGGER: NATALIE ZAHLE

Find flere artikler og historier på skole200.dk http://skole200.dk/historier/

Vi henviser i øvrigt til den samlede vejledning for projektugen.