Historisk indsigt - Et velfærdsstatsligt projekt, 8.-10. klasse

klik her for fuld tekst i pdf

Mens 1. verdenskrig var blevet efterfulgt af en periode med økonomisk krise, formede tiden efter 2. verdenskrig sig markant anderledes. Vesteuropa oplevede et økonomisk boom, man ikke havde set mage til tidligere. Fra 1960 gik udviklingen af et velfærdsstatslige projekt stærkt - især i årene 1965-1976.

Danmark fik et omfattende hospitalsvæsen og et fintmasket net af ordninger, der kunne yde sine indbyggere et vist mindstemål af økonomisk sikkerhed i tilfælde af sygdom og invaliditet. Der kom plejehjem for handicappede og syge, et uddannelsessystem, der i princippet gav alle mulighed for at uddanne sig så godt som deres evner tillod, og vuggestuer og børnehaver og fritidshjem og ungdomsklubber, hvor børnene fik mad og blev opdraget, mens far, og i stigende grad også mor, gik på arbejde og tjente familien rigere end nogensinde før i Danmarkshistorien.

Denne lektion sætter fokus på udviklingen af Danmark som en velfærdsstat og hvilken betydning dette har haft, for det samfund vi har i dag, og dermed også den skole vi har i dag.

Ligeledes sættes der fokus på, hvorfor uddannelse er vigtigt og hvorfor man i Danmark anser det som yderst vigtigt at så mange unge mennesker som muligt tager en uddannelse.

Vælg fuld tekst i PDF for at se hele oplægget.